HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Torpa

Tfn: 0300-544020
Fax: 031-7111108

Besöksadress: Torpa Skolväg 6 och 11, 439 74, Fjärås, Torpa skolväg 6/11, 439 74 Fjärås
Postadress: Torpa skolväg 6, 439 74 Fjärås
Föreståndare: Linda Gustafsson, 072-050 51 43
Placeringsansv: Annica Tollebäck, 072-1795662, 0313616911 0720-503333 (Jourtid)
Platsantal: 14 fördelat på 3 enheter
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Antal platser: 14 platser för pojkar 12-19 år fördelade på 3 avdelningar. Pojkarna vårdas enligt SoL och LVU

I natursköna Fjärås med närheten till havet finns Caremore Torpa – vårt HVB-hem för pojkar. I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det tre avdelningar som vardera rymmer 4/6 platser för pojkar 12-19 år. Med 600 kvm bostadsyta finns det rejält tilltagna ytor både för boende och andra aktiviteter. Det finns även stora tomtytor för uteaktiviteter och en busshållsplats strax utanför fastigheten.

Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna 12-19 år med neuropsykiatriska, psykosociala samt psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL samt LVU.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens innehåll & mål
Verksamheten syftar till göra tillvaron förutsägbar och trygg för den unge för att därigenom förändra den unges negativa beteenden och till att lära dem nya, socialt acceptabla och funktionella strategier att hantera sina svårigheter på.

Basen för arbetet är tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet och minskar risken för frustration i vardagen. Pojkarna får mycket stöd i sin ADL-träning samt social färdighetsträning. Den unge har under hela tiden ett individuellt schema som utgår ifrån hans specifika behov och förmågor. All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, LSS mm.

Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen kunna ta ansvar för sin allmänna dagliga livsföring såsom skolgång, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

Skola erbjuds antingen via Kungsbackas kommunala skolor eller adekvata friskolealternativ.

I personalgruppen finns socialpedagog, socionom, behandlingsassistenter mm. Personalen är utbildade inom autism, Asperger, Miljöterapi och KBT. Vi arbetar med metoder som KBT-baserade program, MI, KAT-kit, RePulse samt en autism-/NPF-säkrad miljö.

Enhetschefen samt biträdande enhetschefen är utbildade på autismprogrammet i Växjö. Torpa är bemannat dygnet runt

Geografi: Fjärås i Kungsbacka kommun, 3,5 mil söder om Göteborg.

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan ställs till föreståndare eller på jourtid till delegerad chef på Caremores jourtelefon 0722-282214. Inskrivning efter studiebesök, placering kan dock också ske på kort varsel i akuta fall.

Språk: Persiska, arabiska, engelska mfl.

Övriga upplysningar: Caremore har ramavtal med fler än 220 kommuner bla Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

"Caremore Torpa" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO