HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bergåsa HVB & Familjehem

Tfn: 0345-311 37

Postadress: Stationsgatan 13, 311 64 VESSIGEBRO

Målgrupp: På Bergåsa HVB tar vi emot flickor i åldrarna 13-21 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga LVU) på uppdrag av socialtjänsten.

Geografiskt läge: Bergåsa HVB i Vessigebro, Falkenbergs kommun.

Bergåsa Familjehem i Skåne, Halland, Västra Götaland och Småland.

Övriga upplysningar: Ramavtal finns med många kommuner, se hemsida www.bergasahvb.se.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast flickor