HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fyrens HVB hem

Tfn: 072-402 62 32

Besöksadress: Stationsvägen 2, Backe
Postadress: Stationsvägen 2, 880 50 Backe
Föreståndare: Erik Vestman, 072-402 62 32
Placeringsansv: Erik Vestman, 072-402 62 32
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Fyrens HVB kan erbjuda sju platser för pojkar i åldern 13-17 år med placering enligt SoL och LVU.

Placeringsbehovet kan bero på social och/eller relationsproblematik, individer där det finns misstanke om eller konstaterad neuropsykiatrisk diagnos, begynnande missbruk och/eller kriminalitet.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar utifrån individens behov.
Vi samarbetar med ortens skola och har utarbetat ett koncept där ungdomen ges goda förutsättningar att få godkända betyg i grundskolan. Vi har utbildat skolans personal i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vårt arbetssätt, vår personal är alltid med i skolan.

Behandlingsinnehåll: Fyrens HVB kan erbjuda sju platser för pojkar i åldern 13-17 år med placering enligt SoL och LVU.

Placeringsbehovet kan bero på missbruk, kriminalitet, socialproblematik, neuropsykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter.

Vi kan även erbjuda plats till pojkar som har en livssituation som gör att de hamnat efter i skolan och därför behöver stöd och motivation för att komma ikapp.

Geografi: Fyrens HVB är beläget i ett stort hus vid Fjällsjöälvens strand och mitt i samhället Backe, Strömsunds kommun.
Backe ligger enskilt men med möjlighet till aktiviteter av både stads- och lantlig karaktär.
Vi har 50 minuter till närmaste flygplats och många möjligheter till aktiviteter i närområdet.
Hos oss får individen chansen att hitta nya vägar i livet i en lugn och bra miljö.

Huset ger en genuin känsla av "hemmiljö" vilket är en grundtanke i verksamheten.
Huset ger möjlighet till både samvaro och enskildhet. Barnet har ett eget rum och det finns även stora gemensamma utrymmen däribland ”husets hjärta”, ett stort rejält kök med möjlighet att gemensamt laga mat och baka samt att umgås.

Org nr: 556999-6944

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Språk: svenska, engelska, tyska

Övriga upplysningar: Vi är ett unikt hem med våra fyra kärnpunkter, familjär känsla, utredning, skola och fritids aktiviteter. Vi har tydliga värderingar och arbetar utifrån barnkonventionen.
Fyren erbjuder många olika aktiviteter, allt utifrån årstider. Vi kan erbjuda vintersporter, skoterutflykter, sommar/vinterfiske, bad, idrottshall, naturupplevelser, motorförening, djur, massage och friskvård.

Det finns även närhet till andra orter med deras utbud av aktiviteter som exempelvis bowlinghall, äventyrsbad och ett större utbud av affärer.

"Fyrens HVB hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO