HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Talluddens HVB-hem

Tfn: 0624-105 00

Postadress: Lasarettsvägen 19, 88050 Backe

Målgrupp: Talluddens HVB- hem har 7 platser och målgruppen är pojkar 13-16 år med normbrytande- och utagerande beteende.

Geografiskt läge: Talluddens HVB- hem är belägen i Backe, Strömsunds Kommun, Jämtlands län. Backes profil är den lilla byn med det stora hjärtat som förutom en massa fritidsaktiviteter även har t ex en skola med låg- mellan- och högstadium.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år