Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vildhussen HVB, Storforsens Hvb

Tfn: 0696-683200

Besöksadress: Krångede 396,, Hammarstrand
Postadress: Krångede 396,, 84070 Hammarstrand
Föreståndare: Lise Heggdal, 070-2853187
Placeringsansv: Lise Heggdal, 070-2853187
Platsantal: 5+7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vildhussens Hvb
Verksamheten omfattar fem (5) platser för och flickor och pojkar i åldrarna 13 t.o.m. 18år med brister i känslomässig utveckling, identitet samt bristande skolgång. Barnen har beteendeproblematik, såsom exempelvis utagerande eller självdestruktivt beteende, överaktivitet, svårigheter i att hantera sociala kontakter och relationer samt sociala färdighetsbrister. Barnen kan ha behov av bearbetning av tidigare trauma. Barnen kan ha vistats i olämpliga miljöer, umgåtts med kamrater som är kända hos polis och socialtjänst, påträffats berusade
och har återkommande konflikter med andra människor.
Barnen har skolkat eller har vistats i skolan men uteblivit från lektionerna.

Storforsens Hvb
Ett Hvb-hem med inriktning på ensamkommande pojkar i åldern 13-18 år.

Hammerdals stödboende
Nyöppnat stödboende för ungdomar som har förutsättningar att klara sig bättre själv och behöver mindre stöd i vardagen.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten kommer att sträva efter att främja utveckling och förändring genom relationsbyggande och en förutsägbar, tydlig struktur.Verksamhetens grundsyn bygger på ett psykodynamiskt synsätt där barndomens och uppväxtens år har betydelse för hur barnet agerar idag.
Personalen kommer att ha ett kognitivt förhållningssätt i förhållande till barnet i arbetet med barnets beteende och också utgå från ett dialektiskt förhållningssätt i arbetet med att ge barnen stöd att hantera svåra känslor och för att stärka barnens självkänsla

Geografi: Krångede är en liten by som ligger intill indalsälven i de östra delarna av Jämtland, med närhet till natur och fritidssysselsättningar.
Avstånd till Östersund är ca 8 mil och till Sundsvall ca 12 mil.

Storforsens Hvb ligger centralt i Hammarstrand med närhet till skola, fritidsaktiviteter m.m.

Hammerdals stödboende ligger centralt i Hammerdal med närhet till skola, vård, fritidsaktiviteter m.m.

Huvudman: Vildhussen HVB AB

Org nr: 556908-5672

Upptagningsområde: Vi tar emot från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Vildhussens HVB. Antingen på telefon: 0696-683200,
070-2676857 eller mail: vildhussenshvb@mail.com

"Vildhussen HVB, Storforsens Hvb" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO