Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kåjan Utredning och Behandling AB

Mobil: 070-6571604
Tfn: 0693-120 63

Besöksadress: Nyhem 267, ÖSTERSUND
Postadress: Hagvägen 22, 831 48 ÖSTERSUND
Föreståndare: Sara Wästlund, 0733924084
Placeringsansv: Sara Wästlund/ Jan-Erik Naalisvaara, 073-3924084
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik/beteendestörningar såsom självskadebeteende, kriminalitet, sexuellt utåtagerande, aggressivitet, problem med relationer och med skolgång.

Behandlingsinnehåll: Kåjans behandlingsmetoder är individuellt utformad utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamiskt, miljöterapi och systemterapi. I beteendeanalysen utifrån KBT utreds samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner/beteenden. Våra huvudmål är att stärka barnets självkänsla och bygga upp eller förstärka nätverket och därmed öka barnets livskraft och nyfikenhet. Vår grundidé är att relation och tillit är grunden till en positiv förändring, att barnens behov ständigt är i fokus och att erbjuda behandling och utredning i en harmonisk, hemlik och småskalig miljö.

Geografi: Kåjan behandling och utredningshem är beläget i Jämtlandslän, Bräcke kommun. Ca 1 timmes bilfärd från både Östersund och Sundsvall.

Huvudman: Kåjan Utredning och Behandling AB

Org nr: 556741-6895

Upptagningsområde: Kåjan har hela Sverige som upptagningsområde. Idag har vi avtal genom SKL Kommentus AB.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Kåjan.
Vid placering hos oss lägger vi stor vikt vid hur barngruppen ser ut avseende ålder, bakgrund och kön.

Övriga upplysningar: Vi har extern handledning. Vård enligt LVU och SoL. Psykoterapeut och psykolog är knuten till verksamheten som utför utredningar.

"Kåjan Utredning och Behandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO