HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lönnbacken HVB och Stödboende

Tfn: 0380 - 64 90 20
Fax: 0380 - 64 90 99

Besöksadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Postadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Anneberg
Föreståndare: Edvin Lindholm, 070 - 656 50 16
Placeringsansv: Edvin Lindholm, 070 - 656 50 16
Platsantal: 10 platser för pojkar och flickor
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 10 platser för ungdomar både pojkar och flickor 16-20 år med missbruk och beroendeproblematik.

Behandlingsinnehåll: Lönnbacken erbjuder boende och behandling för flickor och pojkar 16 till 20 år med missbruks och beroendeproblematik. Vi erbjuder missbruksbehandling samt möjligheter för den unge att tillsammans med oss, utforska intressen utbildning och sysselsättning. Vi vet att fysisk aktivitet minskar risken för återfall i missbruk och därför är det en stor del i vårt erbjudande.

Våra metoder är CRA och ÅP.
Personalen har rätt utbildning och erfarenhet så att vi kan möta ungdomens behov.

Geografi: Vi är finns i Anneberg, mellan Eksjö och Nässjö i Småland.
Det finns goda allmänna kommunikationer till båda städerna samt att vi är behjälpliga med skjuts till olika aktiviteter.

Huvudman: ErLeMa AB

Org nr: 559057 - 3431

Upptagningsområde: Upptagningsområde, hela landet.

"Lönnbacken HVB och Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO