Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Lönnbacken HVB och Stödboende

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

10 platser för ungdomar 16-20 år med missbruk och beroende.

Geografiskt läge

Vi finns mellan Eksjö och Nässjö i Småland.
Det finns goda allmänna kommunikationer till båda städerna samt att vi är behjälpliga med skjuts till olika aktiviteter.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Upphemsvägen 3
571 71 Nässjö

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Autismspektrum, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, ...