HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lönnbacken HVB och Stödboende

Tfn: 0706565016
Fax: 0380 - 64 90 99

Besöksadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Nässjö
Postadress: Upphemsvägen 3, 571 71 Nässjö
Föreståndare: Edvin Lindholm, 070 - 656 50 16
Placeringsansv: Edvin Lindholm, 070 - 656 50 16
Platsantal: 10 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: 10 platser för ungdomar 16-20 år med missbruk och beroende.

Behandlingsinnehåll: Lönnbacken erbjuder boende och behandling för ungdomar 16 till 20 år med missbruk och beroende. Vi erbjuder missbruksbehandling samt möjligheter för den unge att tillsammans med oss, utforska intressen utbildning och sysselsättning. Vi vet att fysisk aktivitet minskar risken för återfall i missbruk och därför är det en stor del i vårt erbjudande.

Våra metoder är CRA och ÅP.
Personalen har rätt utbildning och erfarenhet så att vi kan möta ungdomens behov.

Geografi: Vi finns mellan Eksjö och Nässjö i Småland.
Det finns goda allmänna kommunikationer till båda städerna samt att vi är behjälpliga med skjuts till olika aktiviteter.

Huvudman: ErLeMa AB

Org nr: 559057 - 3431

Upptagningsområde: Upptagningsområde, hela landet.

"Lönnbacken HVB och Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
MI, motiverande samtal
ÅP
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO