HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Behandlingsinsats Vilhelmsro

Tfn: 073-8509114

Postadress: Adelöv, Vilhelmsro 2, 573 98 TRANÅS

Målgrupp: Barnenhet:
Vilhelmsro tar emot placeras pojkar och flickor i åldrarna 9-16 år med beteendestörningar. Neuropsykiatrisk och/eller psykiatrisk problematik ingår i vår målgrupp. Vi tar även emot akuta förfrågningar.

Geografiskt läge: Vilhelmsro är beläget 45 km norr om Jönköping, 15 km från Gränna och E4:an på väg 133 mot Tranås.

Övriga upplysningar: Transporttjänst - Vilhelmsro har en verksamhetsgren där vi erbjuder externt att vara behjälpliga med transporter som ska genomföras. Vi utför uppdrag åt andra aktörer, socialtjänst etc.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor