Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Oasen HVB & Skola

Tfn: 0380-472 00
Fax: 0380-418 11

Besöksadress: Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby, ANEBY
Postadress: Box 199, 578 24 ANEBY
Föreståndare: Katarina Johansson, 073-395 12 06
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 24
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgrupp är pojkar och flickor i åldern 7-16 år. Oasen erbjuder barnpsykiatriska och sociala utredningar samt behandling för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter.

Behandlingsinnehåll: En helhetssyn på människan präglar vårt arbete. För varje klient görs en individuell genomförandeplan. Utrednings- och behandlingsarbetet utformas utifrån individens behov. Arbetet planeras och genomförs i team med socionomer, sjuksköterskor, läkare med specialistkompetens i psykiatri, psykologer, pedagoger, metodutvecklare och behandlingspersonal.

Lågaffektivt bemötande och ADL är grundläggande i vårt arbete. Alla utredningar och rapporter skrivs utifrån BBIC-struktur. Förutom utredningssamtal, terapeutiska samtal och observationer kan utredning/behandling omfatta:
- MI (Motiverande samtal) - en förändringsinriktad, klientcentrerad samtalsmetodik.
- ART - sociala färdigheter, ilskekontroll samt moralisk utveckling och mognad.
- Tydliggörande pedagogik
- Riskbedömning kring sexuell beteendeproblematik (AR-RSBP samt Erasor)
- Sköldis – gruppbehandling för barn med sexuell beteendeproblematik

Vi har en egen skola och skolundervisning bedrivs i egen verksamhet med grundskola, grundsärskola och förskoleklass. Samtliga med tillstånd från skolverket.

Geografi: Oasens barnenhet ligger naturskönt beläget på en lantgård 3 km utanför Aneby samhälle. Restider: 40 minuter till Jönköping, 30 minuter till Nässjö respektive Tranås.

GPS Barnenheten:
N 57º 51' 15.24"
E 14º 46' 13.09"

Huvudman: Oasen HVB & Skola AB

Org nr: 556420-9608

Upptagningsområde: Vårt upptagningsområde är hela landet.

Inskrivningsförfarande: Föreståndare Katarina Johansson: 073-395 12 06

Språk: Svenska, engelska, tyska, bosniska, arabiska. Tolk vid förfrågan.

Övriga upplysningar: • •Oasen är en del av Humana.

"Oasen HVB & Skola" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO