Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Kvarntorphemmet HVB Eksjö

Tfn: +46707906393

Besöksadress: Eksjö
Postadress: Eksjö
Föreståndare: Ing-britt Nilsson, 0707906393
Placeringsansv: Sofia Agram, Benny Ek, 0707906393,0707541524
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn och unga 13 till 17 år.
Barn och unga som:
Vistas i olämpliga miljöer
Begått brott
Provat droger
Har ett hotfullt beteende

Boendet har sex platser.
Varje boende har enskilt rum.

Behandlingsinnehåll: Syftet med placering i verksamheten ska vara en trygg och säker vård där placerat barn ska känna sig lugn och trygg i en så hemlikmiljö som möjligt där det finns utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar.

BBIC
ADL
KBT-baserade insatser
TMO
MI
Ångesthantering
Enskilda samtal

Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där vi starkt prioriterar tillgänglighet vilket är viktig för varje enskild individ.
Vi tar tillvara på alla möjligheter som finns att tillgå inom det vi har att erbjuda.
Målsättning genom vård och behandling är att vägleda och stötta ungdomarna i riktning mot ett välmående psykiskt och fysiskt leverne.
Med ett salutogent perspektiv där medveten kognitiv hanterbarhet motiveras och uppmuntras motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.
Inriktning och fokus på varje enskild individ sker efter varje enskild individs förmåga och hanterbarhet.
I vårt arbetssätt utgår vi från varje enskild individs behov av rutiner och förhållningssätt där personal är tillgängliga dygnet runt i en trygg boende/hemmiljö

Personalen på Kvarntorphemmet HVB har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.

Geografi: Jönköpings län
Eksjö
Verksamheten bedrivs i centrala Eksjö med gångavstånd till grundskola, gymnasieskola fritidsaktiviteter, centralstation med goda förbindelser samt näringsliv med förutsättningar till arbete/praktik.

Huvudman: Kvarntorphemmet Nässjö AB

Org nr: 559183-9849

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Närhetsprincipen råder.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Tolk finns tillgänglig

"Kvarntorphemmet HVB Eksjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Kriminalitet
Narkotika
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO