Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

4:e Våningen i Jönköping AB

Tfn: 0702-29 22 15

Postadress: Barnarpsgatan 36, SE-553 16 JÖNKÖPING

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år placerade enl SOL eller LVU. Ungdomarna som kommer till oss har psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska eller psykiatriska diagnoser - oftast i kombination med skolproblem.

Geografiskt läge: Centrala Jönköping.

Övriga upplysningar: Dygnsavgift beroende på vårduppdragets omfattning och svårighetsgrad.
Vi har även stödboenden i lägenheter för ungdomar 16-21 år.
Varje ungdom har 1-2 kontaktpersoner.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Målgrupp
Ensamkommande
Gravida
Pojkar och flickor