Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

HVB Altero

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 5
Besöksadress: Assarebo 15, Månsarp
Kommun: Jönköping
Org nr: 559110-5126
Webbplats: http://hvbaltero.se/

Målgrupp

HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik och/eller beteende problematik som påverkar vardagen destruktivt. Som en del av beteendeproblematik kan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utgöra hinder i vardagen för barnet. Målsättningen är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Behandlingsinnehåll

Individuell miljöanpassning utifrån barnets behov. Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod. För oss, barnet och den kommande insatser är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minimera risker och situationer som kan påverka barnets trygghet och säkerhet genom löpande riskanalyser, individuella handlingsplaner, gruppsammansättningar, förutsägbar miljö, meningsfulla fritidsaktiviteter samt närvaro av kvalificerade personal. Insatstiden är individuell utifrån barnets behov och uppdragsgivarens uppdrag.

* Traumamedvetet förhållningssätt
* KBT
* ART, Peace 4 kids
* MI – Motiverande samtal med fokus på att öka barnets egna motivation och vilja till utveckling och förändring.
* ADL-träning
* ICDP

Geografi

3 mil utanför Jönköping.

Huvudman

Filmon Belay

Org nr

559110-5126

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Placeringsförfrågan hanteras av föreståndaren.

Språk

Engelska, Tigrinja, Arabiska.

Övriga upplysningar

Personalstyrkan består av föreståndare, ärendeansvariga och behandlingspersonal. Samtliga med långa erfarenheter inom målgruppen på olika organisationsnivåer.

HVB Altero ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 036-34 04 40
Mobil: 0702-07 09 31
E-postadress: info@hvbaltero.se

Föreståndare:
Filmon Belay, 0702-07 09 31

Placeringsansvarig:
Filmon Belay

Postadress:
Assarebo 15 562 91 Månsarp

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO