Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Altero

Mobil: 0702-07 09 31
Tfn: 036-34 04 40

Besöksadress: Assarebo 15, Månsarp
Postadress: Björngränd 1, 553 20 Jönköping
Föreståndare: Filmon Belay, 0702-07 09 31
Placeringsansv: Filmon Belay
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik och/eller beteende problematik som påverkar vardagen destruktivt. Som en del av beteendeproblematik kan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utgöra hinder i vardagen för barnet. Målsättningen är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Behandlingsinnehåll: Individuell miljöanpassning utifrån barnets behov. Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod. För oss, barnet och den kommande insatser är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minimera risker och situationer som kan påverka barnets trygghet och säkerhet genom löpande riskanalyser, individuella handlingsplaner, gruppsammansättningar, förutsägbar miljö, meningsfulla fritidsaktiviteter samt närvaro av kvalificerade personal. Insatstiden är individuell utifrån barnets behov och uppdragsgivarens uppdrag.

* Traumamedvetet förhållningssätt
* KBT
* ART, Peace 4 kids
* MI – Motiverande samtal med fokus på att öka barnets egna motivation och vilja till utveckling och förändring.
* ADL-träning
* ICDP

Geografi: 3 mil utanför Jönköping.

Huvudman: Filmon Belay

Org nr: 559110-5126

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Placeringsförfrågan hanteras av föreståndaren.

Språk: Engelska, Tigrinja, Arabiska.

Övriga upplysningar: Personalstyrkan består av föreståndare, ärendeansvariga och behandlingspersonal. Samtliga med långa erfarenheter inom målgruppen på olika organisationsnivåer.

"HVB Altero" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO