HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vintergården HVB

Tfn: 070-370 45 86

Besöksadress: Brunnsgården 1, Sunhultsbrunn
Postadress: Gamla Vägen 49, 57373 Sunhultsbrunn
Föreståndare: Christine Engström, 070-818 23 32
Placeringsansv: Christine Engström/Eva Klangbeck, 070-818 23 32 070-370 45 86
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor och pojkar i åldern 12 år till och med 16 år.
Vi tar även emot akuta förfrågningar.
Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Vintergården tar emot pojkar och flickor med psykosocial problematiker, som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier. De kan ha vistas i olämpliga miljöer och visar ett normbrytande beteende. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster.

En viktig förutsättning i behandlingsarbetet är att personalen får en god behandlingsallians med ungdomen. Även om det i sig ej är en enskild metod är personalens relation med ungdomen grundläggande. Detta skapar vi genom att det finns närvarande trygga vuxna som ger ungdomen struktur, trygghet och omsorg. För oss är det viktigt att ungdomen har en känsla av förståelse och känner ett sammanhang i sin tillvaro.

Geografi: Vintergården är beläget på Småländska höglandet, mitt emellan Jönköping och Linköping

Huvudman: Vintergården HVB AB

Org nr: 559271-8638

Upptagningsområde: Vi tar emot placeringar från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten kontaktar Vintergården för diskussion om plats. Om möjlighet finns bokar vi en informationsträff tillsammans med ungdomen och dennes familj. Beslut om placering tas i samråd mellan socialsekreterare och föreståndare efter informationsträffen.

Språk: Engelska

"Vintergården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Trauma
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO