HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB A.R.T

Mobil: 0760011970
Tfn: 0140-770090

Besöksadress: Fösingstorp 3, Tranås
Postadress: Fösingstorp 3, 573 91 TRANÅS
Föreståndare: Per-Magnus Svensson, 076-001 19 71
Placeringsansv: Emanuel Johansson, 076-001 19 71
Platsantal: 7 + 3
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 5-7 behandlingsplatser.
Vi tar emot barn/ungdomar med social problematik samt aggressionsproblematik.

Individuellt anpassad miljö (boende, skola, fritid) där ett barn/ungdom med svårigheter kan fungera.

Vi tar emot barn/ungdomar som väntar på placering i familjehem och/eller där familjehemsplacering har havererat.

Behandlingsinnehåll: Individuell behandling, med mycket social träning i vardagen och samhället.

Normalisering

Vuxna som är tillgängliga hela tiden för att hjälpa eleven att förklara och reda ut situationer.

Sociala BBIC utredningar med möjlighet till anknytningsdel och ICDP.
Individuell och strukturerad behandling med bland annat ART, MI och ADL.

Geografi: På gränsen mellan Småland och Östergötland, närhet till kommunal trafik.

Org nr: 556887-9760

Upptagningsområde: Hela Sverige och vi står för service att hämta barnet/ungdomen,

Övriga upplysningar: All personal som arbetar är utbildade inom området.

"HVB A.R.T" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO