Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Västerviks kommun Solstigen HVB & Stödboende

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Järnålderstigen 4-6
SE-594 32 GAMLEBY

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-