Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Kalmar kommun Horisont

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
392 44 KALMAR

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
-