HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Lindö Utredning och Tjänster

Tfn: 0480-42 42 18
Fax: 0480-42 42 19

Besöksadress: KALMAR
Postadress: Lindölundsgatan 18, SE-392 35 KALMAR
Föreståndare: Evelina Borell, 0766-414141
Placeringsansv: Evelina Borell, 0766-414141 0480-424218
Platsantal: 20
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till föräldrar och deras barn samt gravida.
Vi bedriver utredningar, akutplaceringar, och familjer med behov av skydd.

Behandlingsinnehåll: Akut, Skydds -och Utredningsplaceringar Villa Lindö Utredning och Tjänster
Vi tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år (medföljande syskon upp till 16 år) samt blivande föräldrar

 - Hög kompetens hos personalen: Socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, behandlingsassistenter, fritidspedagoger m.m
 - En arbetsgrupp som arbetar i team och som matchar sin kompetens med familjens behov
 - Hög tillgänglighet. Vi kan ta emot dygnet runt om behov finns. Vi kan sätta oss i bilen och hämta om det underlättar.
 - Hög Flexibilitet Vi skräddarsyr och anpassar placeringarna efter behov och uppdrag.
 - Nära samarbete med säkerhetspolisen i region syd gällande skyddsbedömningar, skallarm och personlarm finns.
 - Bra läge: Centralt i Kalmar med gångavstånd till det mesta. Nära till tex 4 -H gård och simhall. En lummig och insynsskyddad trädgård, Bara bron över till fantastiska Öland.
 - Ett väl inarbetat samarbete med våra kompetenta och erfarna konsulter: Psykologer, terapeuter, läkare och handledare.
 - Nära samarbete med BVC, Mödravård, Förlossning, BB.
 - Engagemang, lyhördhet och Respekt

Målgrupper som vi har stor kunskap och erfarenhet kring
 - Föräldrar och barn med kognitiva nedsättningar av olika slag
 - Förälder och barn där NP-funktions variationer förekommer
 - Våld i nära relationer, våldsutsatta barn
 - Missbruk och beroende
 - Hedersrelaterad problematik
 - Familjer och olika syn på föräldraskap pga olika kulturer
 - Psykisk ohälsa
 - Problemskapande beteende hos barn och vuxna
 - Familjer i behov av skydd
 - trygg anknytning och otrygga uppväxtförhållande hos barn och vuxna


Insatser som används efter behov hos familjerna är
 - Kognitiv och familje- terapi
 - RePulse
 - Speglande samtal
 - Barnsamtal
 - Trappan-samtal
 - PATRIARK
 - Par-samtal
 - Observationer: Strukturerade och spontant
 - Samspelsträning
 - Modellinlärning
 - Ångesthantering
 - ICDP -Vägledande samspel
 - Tydliggörande pedagogik
 - Lågaffektivt bemötande
 - ASI, CRA, CRAFT, Återfallsprevention
 - Förberedande inför förlossning
 - Nätverksarbete


Mer grundläggande information på : www.casatorccare.se

Geografi: Centralt Kalmar

Huvudman: Villa Lindö Utredning och Tjänster AB

Org nr: 556584-1516

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker till Villa Lindö Utredning och Tjänster, kontakta föreståndare Evelina Borell 0766 414141 alt samordnare Kajsa Nordström 072-1511526

Språk: Arabiska, spanska, engelska, finska, montenegrin, kurdiska
Använder tolk vid behov och vid möten som kräver det.

Övriga upplysningar: Personalhandledning sker löpande varje månad med extern handledare samt intern handledning varje vecka.

"Villa Lindö Utredning och Tjänster" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
CRA
CRAFT
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO