Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvillbackens Stödboende

Mobil: 073-7180080
Tfn: 073-7180700

Besöksadress: Centrumgatan 5, Storebro
Postadress: Centrumgatan 5, 598 70 Storebro
Föreståndare: Mikael Korán, 0737180080
Placeringsansv: Mikael Koran, 073-7180080
Platsantal: 3
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 16-20 år.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar lösningsfokuserat, ser till individens förmågor och gör gemensamma genomförandeplaner tillsammans. Vi värdesätter ett salutogent förhållningssätt och sätter individuella förutsättningar i centrum och bygger vidare på det. Vi jobbar med kontaktpersoner för att bygga en nära relation och ser genomförandeplanen som ett viktigt verktyg för den egna personliga utvecklingen.
Vi ger individuella förutsättningar och individuellt stöd för att ta till vara på individens resurser och intressen.
Vi är ett stöd i vardagen (t ex med läxhjälp, sysselsättning, ekonomi, matlagning, städning, personlig hygien och transporter).

Enskilda samtal efter den enskilda individens behov. MI-samtal som stärker och bejakar förändring. Våra metoder och förhållningssätt vilar på en grund av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Vi har kunskaper kring tolvstegsprogrammet, AA-möte, ACT samt återfallsprevention. Vi jobbar utefter BBIC och formar vårt arbetssätt och material därefter.
Genomförandeplaner upprättas inom en månad efter att vårdplan/behandlingsplan kommit oss tillkänna, som är det verktyg som skall ge ungdomen en trygg planering inför vistelsen på vårt boende. Och som följs upp kontinuerligt för att tillförsäkra att ungdomen får det stöd den behöver.

Stöd i kontakter med myndigheter
Stöd i att hitta sysselsättning
Stöd i att komma igång med fritidsaktiviteter
Motiverande samtal (MI)
Enskilda samtal (med fokus och målsättningar utifrån genomförandeplan)
Stöd i att finna och bibehålla goda relationer
Samordna olika vård- och myndighetskontakter

Geografi: Kvillbackens stödboende ligger i orten Storebro i Småland, mitt emellan Vimmerby och Hultsfred. Vi ligger ungefär lika långt ifrån Linköping, Kalmar och Jönköping, som är våra närmaste större städer.

Huvudman: Kvillbacken AB

Org nr: 559057-6566

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning via socialtjänsten, med ett första möte och socialtjänstens utredning samt vårdplan/behandlingsplan som grund.

Vid varje ny placering gör vi en placeringsprofil för att i så stor utsträckning som möjligt se till att placeringen lämpar sig väl med redan befintliga individer på boendet.

Språk: Svenska, engelska (vid behov finns tolkhjälp att tillgå)

Övriga upplysningar: Kvillbacken har tillstånd ifrån IVO att bedriva verksamhet enligt stödboende med de målgrupper som uppges (skickas vid förfrågan).

Alla övriga tillstånd finns, exempelvis gällande brandskydd.

Fullt försäkrade och referenser finns.

Kvillbacken AB innehar UC guld 2018.

Fiber är installerat, och tillgång till Wi-Fi finns i hela huset.

"Kvillbackens Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO