Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Botorp behandlingshem

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 12
Besöksadress: Länsmansvägen 46, Vassmolösa
Kommun: Kalmar
Org nr: 556370-1373
Webbplats: http://botorphvb.se

Målgrupp

13 - 20 år, pojkar/flickor med psykosociala och beteendemässiga svårigheter. Svårt att hantera sociala kontakter, destruktivt nedbrytande beteende, utsätter sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där kriminalitet och droger är närvarande. Svårigheter med att upprätthålla sysselsättning och behöver hjälp med identitetsskapande och färdigheter gällande sunda och positiva värderingar och kontakter.

Vi har även tillstånd att ta emot pojkar/flickor 18 - 20 år för boende i våra ungdomslägenheter. Dessa ungdomar behöver inte ha varit placerade på Botorp tidigare utan kan komma direkt från hemkommun eller tidigare placering. Målsättningen är att stödja och stärka i det vardagsnära som ADL, matlagning, inköp, egen ekonomi, städ, skolstöd samt läxor mm. Allt under ledning av ett starkt mentorskap.

Behandlingsinnehåll

Botorp som nu funnits med i över 30 år har alltid stått för trygghet, engagemang och ett stort fokus på klienten. Kontinuitet som få andra behandlingshem kan matcha och en strävan efter att belysa det som fungerar. Vi letar undantag då det fungerat och bygger vidare på detta i strukturerade MI-samtal. Vi kan efter 30 år också stå fast vid att miljöterapin där anknytningen mellan vuxen och ungdom är en central del i behandlingsarbetet. Personalen har under det senaste året gått utbildning inom "Traumamedveten omsorg" (TMO).
De ungdomar som kommer till oss har ofta haft en relationsproblematik från tidiga år. Ibland tar sig detta uttryck i en ganska kraftig aggressivitet. Vi har lång erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser likt ADHD, ADD, Aspergers syndrom samt hinder inom Autism-spektrat. Då vår organisation också innehåller utredningshem kan vi på ett smidigt och effektivt sätt även erbjuda detta. Åldersgruppen är 13 – 20 år och vi har 12 platser sammanlagt fördelat på två byggnader med olika faser.

Några hörnpelare har under åren format sig:
1. STÅ UPP - för den unge som befinner sig i en utsatt livssituation.
2. STÄLLA UPP - för den unge och finnas tillgänglig (fysiskt och mentalt) för att en relation ska kunna påbörjas.
3. STÄLLA TILL SVARS - för beteendebrister och relationsstörningar som den unge kan ansvara för.
4. STÅ UT - med att bärande relationer tar tid att skapa.

ADL-träning samt skola eller annan sysselsättning blir förstås centrala inslag för ungdomar i dessa åldrar.
Individuell behandlings- och genomförandeplan som bearbetas tillsammans med socialtjänsten, föräldrarna och den unge. Givetvis i BBIC-anda.

Aktivt deltagande i föreningslivet, oftast då med stöd av kontaktmannen. Teater, ridning, fotboll och musikskola har varit vanligt.
Föräldrakontakten ser vi som mycket viktig. I detta avseende finns vi alltid tillgängliga för träff (här eller på hemorten) eller via telefon eller länksamtal (Teams, Skype m.fl.).
Övernattningsboende, för längre eller kortare tid, finns alltid på Botorp.

Geografi

15 km söder om Kalmar.

Huvudman

Casator Care

Org nr

556370-1373

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Ansökan direkt till Botorps behandlingshem.

Övriga upplysningar

Även vård enligt LVU. Personalhandledning varannan vecka. Hämtservice, egen snickeriverkstad, odling, mopedverkstad, och mycket mer. Vi har även hjälpt många ungdomar att ta körkort.

Botorp behandlingshem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 048032111
E-postadress: sara@botorphvb.se, carl@botorphvb.se

Föreståndare:
Sara Theorin, 0768-728672

Placeringsansvarig:
Sara Theorin och Carl Barrington, 0768-728672, 0703-967783

Postadress:
Länsmansvägen 46 SE-388 94 VASSMOLÖSA

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
Copingskills training
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Trauma
Våld i nära relation

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO