Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Botorp behandlingshem

Mobil: 070-7357037
Tfn: 0480-321 11
Fax: 0480-321 11

Besöksadress: VASSMOLÖSA
Postadress: Länsmansvägen 46, SE-388 94 VASSMOLÖSA
Föreståndare: Bo Halling
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 13 - 20 år, pojkar/flickor som till följd av psykiska störningar och/eller psykosocial problematik behöver längre vårdtider. Sedan 2006-10-30 har vi tillstånd att ta emot pojkar/flickor 17 - 20 år för boende i våra ungdomslägenheter. Dessa ungdomar behöver inte ha varit placerade på Botorp tidigare utan kan komma direkt från hemkommun eller tidigare placering. Målsättningen är att stödja och stärka i det vardagsnära som ADL, matlagning, inköp, egen ekonomi, städ, skolstöd samt läxor mm. Allt under ledning av ett starkt mentorskap.

Behandlingsinnehåll: Vården utgår från en utvecklingspsykologisk grundsyn och baseras på miljöterapeutiskt modellarbete. Behandlingen inriktas på att bekräfta och bejaka individens behov och resurser. Varje barn får en kontaktman bland personalen i syfte att barnet ska knyta an till en person för att på sikt möjliggöra ett normalt och aktivt gruppdeltagande. Stor vikt läggs vid föräldrakontakterna. Skolstödsinsatser sker, i de fall där det behövs, på behandlingshemmet genom heltidsanställd lärare. Enskilda och gruppsamtal i vår SET-utbildning har som målsättning att göra den unge terapiförberedd.

Efter 24 år, 75 st. ungdomar och en samhällsutveckling i förändring kan vi fortfarande stå kvar vid att miljöterapin med anknytningen mellan vuxen och ungdom är en central del i behandlingsarbetet.Det utvecklings-psykologiska grundsynen har också en stark del. Några hörnpelare har under åren format sig: 1. STÅ UPP för den unge som befinner sig i en utsatt livssituation. 2. STÄLLA UPP för den unge och finnas tillgänglig (fysiskt och mentalt) för att en relation ska kunna påbörjas. 3. STÄLLA TILL SVARS för beteendebrister och relationsstörningar som den unge kan ansvara för. Detta görs först efter att steg 1 och 2 har uppnåtts. 4. STÅ UT med att bärande relationer tar tid att skapa. ADL-träning samt skola blir förstås centrala inslag för ungdomar i dessa åldrar. Individuell behandlingsplan som bearbetas tillsammans med socialtjänsten, föräldrarna och den unge. Aktivt deltagande i föreningslivet, oftast då med stöd av kontaktmannen. Teater, ridning fotboll och musikskola har varit vanligt. Samtalsformerna, både enskilt och i grupp, har som sekundär målsättning att göra den unge terapiförberedd längre upp i åren. Föräldrakontakterna ser vi som sagt som mycket viktiga. I detta avseende finns vi alltid tillgängliga för träff ( här eller på hemorten ) eller via telefon. Övernattningsboende, för längre eller kortare tid, finns alltid på Botorp.

Geografi: 15 km söder om Kalmar.

Huvudman: Casator Care

Org nr: 556370-1373

Upptagningsområde: I första hand södra Sverige upp till Mälardalen.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Botorps behandlingshem.

Övriga upplysningar: Även vård enligt LVU. Personalhandledning varannan vecka.
Av de tio platserna finns fyra i ungdomsenheterna.

"Botorp behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO