Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

VoB Högelid

Tfn: 0472-10 510
Fax: 0472-10 111

Besöksadress: ALVESTA
Postadress: Hamrarnavägen 1, 342 32 ALVESTA
Föreståndare: Anna Meyer, 0700-63 33 59 alt 0472-57 58 12
Placeringsansv: Anna Meyer, 0700-63 33 59
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor ca 12-18/20 år med tyngdpunkt på social problematik. Erfarenhet av skyddsplaceringar. Lagrum SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Utrednings- och förändringsarbete, akuta placeringar samt skydd och stöd. Ungdomar som flyttar in på Högelid har social/psykosocialproblematik såsom relationsproblem aggressionsproblem, riskbeteenden mot våld, kriminalitet, missbruk samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende och övergreppsproblematik. Placeringstid efter överenskommelse och utifrån uppdrag. I utrednings- och förändringsarbetet används strukturerade och situationsbundna samtal. De strukturerade samtalen bygger på BBIC:s behovsområden och har kognitiv beteendeinriktning (KBT).

Vardagsstrukturen bygger på miljöterapeutiskt tänkande utifrån trovärdiga professionella relationer där förutsägbarhet, respekt och omtanke är honnörsord. Genom Högelids tydliga struktur där varje dag planeras och organiseras skapas en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet.

Psykolgutredning kan erbjudas under placeringstiden, antingen genom VoB:s egna psykologer eller genom Växjö psykologbyrå.

VoB har samarbete med Alvesta kommun som bedriver skola för VoB:s verksamheter i Alvesta ( Alvesta resursskola).

Geografi: Högelid ligger i utkanten av Alvesta som är ett samhälle 1,5 mil från Växjö.I Alvesta finns bowlinghall, simhall med träningslokal, ishall, idrottshall, bibliotek och ett flertal rekreationsområden. Friluftsliv och idrott är en naturlig del av vardagen.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Direktintagning via verksamhetschef.

Språk: Engelska, rumänska, serbokroatiska och turkiska

Övriga upplysningar: Personalens kompetens; är socionom, socialpedagog, lärare, beteendevetare, IKM (en 3årig universitets utbildning i Växjö) undersköterska/skötare.

Personalen har handledningen med inriktning KBT samt metodhandledning med inriktning självskydd vid hot och våld. All personal har utbildning i BBIC. Några i personalen har utbildning i Repulse och Ester.


Högelid ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

"VoB Högelid" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO