HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Adela Södertälje

Målgrupp: Trygga HVB Hem riktar sin verksamhet till målgruppen ungdomar, pojkar med begynnande psykosociala problem, där kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger. Målgruppen är 15–19 år.

Geografiskt läge: Centralt i Växjö

Övriga upplysningar: Vi tar emot akuta placeringar, 24h om dygnet.

Alla ungdomar har ett eget rum.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år