Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Adela Södertälje

Målgrupp: Trygga HVB Hem riktar sin verksamhet till målgruppen ungdomar, pojkar med begynnande psykosociala problem, där kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger. Målgruppen är 15–19 år.

Geografiskt läge: Centralt i Växjö

Övriga upplysningar: Vi tar emot akuta placeringar, 24h om dygnet.

Alla ungdomar har ett eget rum.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år