HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

JN Care AB - RestART Öppenvård

Tfn: 0920-220900

Postadress: Stadsötorget 25, 95431 GAMMELSTAD

Målgrupp: Målgruppen är Unga vuxna i åldern 18-25 år.
•Unga i behov av åtgärdsprogram.
•Unga med psykosociala svårigheter.
•Unga med behov av ett boende med stöd och färdighetsträning.

Geografiskt läge: JN Care AB erbjuder boende i öppenvård i centrala Luleå och Gammelstad.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Narkotika
Målgrupp
Kvinnor och män