HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Norrbehandling AB - Vårudden HVB

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Norrbehandling Vårudden tar emot pojkar med psykosocial problematik med begynnande kriminalitet och riskbruk av alkohol och droger i åldrarna 14 – 19 år. Det kan även vara killar som beretts vård som har sin grund i den miljö de vuxit upp i.

Vi tar emot-placeringar enligt SoL och LVU. Vi kan även ta emot ungdomar för utredningsuppdrag, utifrån en frågeställning om ADHD/NPF problematik. Verksamheten har ett nära samarbete med psykiatriker, psykolog och kbt-steg 1 terapeut både när det handlar om utredningar men också i det dagliga behandlingsarbetet.

Behandlingsinnehåll: På Norrbehandling Vårudden arbetar vi efter inlärningspsykologiska metoder med grund i kognitiv beteendeterapi / tillämpad beteendeanalys, MI samt strukturerade kontaktmannasamtal.

Social färdighetsträning och en strukturerad och förutsägbar vardag tillsammans med personalen och de andra ungdomarna är grunden i vår verksamhet.

Vårt arbete präglas av ett motivationsstödjande och lågaffektivt bemötande och behandlingen styrs av den unges behov och förutsättningar formulerat i varje individuell genomförandeplan.

Norrbehandling Vårudden ser ungdomens nätverk som en viktig resurs och vi söker efter och har vana av ett nära och gott samarbete med vårdnadshavare, uppdragsgivaren och andra nära viktiga signifikanta vuxna.

Vi har erfarenhet av att ta emot pojkar med visst skyddsbehov.

Målet med placeringen är att varje pojke ska nå fler färdigheter och en stabil grund att stå på inför framtiden och gynnsamma relationer med sitt nätverk och andra viktiga sociala kontakter.

Geografi: Norrbehandlings HVB Vårudden är ett litet familjärt boende med hög kompetens. I personalgruppen har vi grundutbildad KBT-terapeut, beteendevetare och behandlingspedagoger med lång målgruppsspecifik erfarenhet.

Vi finns i Haparanda, endast tre timmar från Stockholm Arlanda. Om behov finns, erbjuder vi hjälp med hämtning av den unge, allt för att göra placeringen hos oss så smidig och säker som möjligt.

Norrbehandling Vårudden ligger ca 30 minuter från Haparanda stad. Våra lokaler är generösa och fräscha i en stor enplansvilla med Torneå älv ett stenkast bort. Vårudden ligger mittemellan Haparanda skärgårds långsträckta stränder och skidbackarna i norra Finland.

Ni är alltid välkomna på studiebesök till oss.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ni kan antingen maila till:
placering@norrbehandling.se

Eller kontakta:
Föreståndare
Krister Björkman
073 - 739 15 47
krister@norrbehandling.se

Samordnare
Eric Lindgren Gustafsson
070 - 760 15 47
eric@norrbehandling.se

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska.

"Norrbehandling AB - Vårudden HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO