HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hemmabergets HVB Hem

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor och pojkar från 15 år till och med 20 år med psykosocial problematik såsom relationsproblem, kriminalitet, beteendestörningar, beroendeproblematik såsom missbruk och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar antingen enskild problematik eller i olika kombinationer.

Behandlingsinnehåll: Vi utformar all behandling individuellt, utifrån varje ungdoms egna förutsättningar, resurser och behov. Vårt mål är att bryta destruktiva beteenden, genom att byta ut dem mot positiva tankar/upplevelser/erfarenheter, för att stärka självkänslan och ge ny energi/motivation till att förändra sig/sitt liv och skapa sig alternativa fritidsintressen.

Vårt arbetssätt grundar sig på ett kognitiv-pedagogiskt synsätt, vi arbetar evidensbaserat enligt "Ett självständigt liv" (ESL) som är ett övergripande namn på manualer som bygger på samma principer, grunderna kommer från social skills training (SST), KBT samt allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Vi har upprättat vårt ESL-material med handledare med utbildningskompetens på området och placerade ungdomar.

Det finns möjlighet till ART och KBT på individuell såväl som på gruppnivå.

Vi börjar alltid med att bygga en fungerande relation till ungdomen vi hjälper. Behandlingsprogrammet byggs individuellt tillsammans med ungdomen i samarbete med socialtjänsten, en genomförandeplan upprättas och revideras allteftersom behandlingsprocessen fortlöper enligt uppdrag. Kärnan i behandlingen är att ge ungdomen möjlighet att växa och utvecklas som enskild individ utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Denna process är helt individuell och bygger på äkta personlig utveckling - inte bara ytlig färdighetsträning. Behandlingstiden kan inte förutsägas.
Det är viktigt för oss att alla inblandade parter är införstådda med att fokus är på ungdomens välmående och ungdomens behov går i första hand.

Vi har extern handledning av legitimerad psykolog samt handledare och lärare i psykoterapi med lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete, handledning, utredning och konsultation. Handledaren/psykologen utgör även en del av vårt ledningssystem där handledaren/psykologen är en del av vår kvalitetssäkring, genom att regelbundet utvärdera verksamheten och personalens arbetssätt/arbetsmetoder tillsammans med de placerade ungdomarna.

Vi bedriver familje- och nätverksarbete, där det är förankrat i vårdplanen.

Geografi: ca 5 mil från Haparanda. Ca 3 mil från Kalix mot Övertorneå.
ca 2,5 tim restid från/till Arlanda
Haparanda Kommun

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Hemmabergets HVB-hem

Språk: Svenska,Engelska och Finska.

Övriga upplysningar: Vi har en egen mekanisk verkstad för motorer, bilar, snöskotrar och race-fordon. Där får man lära sig bl a fräsning, svarvning och svetsteknik.
Undervisningen/sysslorna är helt individanpassade av våra professionella handledare inom dessa områden.
Vi har samarbetat med gymnasieskolans fordonstekniska program för att ge ungdomar möjlighet till betygsatt gymnasieutbildning. Vi har även fungerat som referens för att ge dem ytterligare en chans att förverkliga ett inträde till arbetsmarknaden.

Vi erbjuder alla placerade ungdomar att ta skoterförarbevis.

Man kan ägna sig åt mängder av olika motorrelaterade fritidsintressen, t ex att köra cross, fyrhjuling, skoter eller isbanebil. Olika typer av RC-bilar (radiostyrda metanolbilar) för asfalt och buggy-bilar, byggda för bana med hopp finns också här.

Är man musikintresserad har vi flera olika typer av instrument, bl a piano, gitarr och elgitarr, samt karaoke om man tycker om att sjunga. Det finns en musikstudio med möjlighet att skapa egen musik.

Är man pysslig finns mängder av möjligheter, som t ex att få skapa egna kläder, göra smycken eller uttrycka sin kreativitet genom att bl a måla eller fotografera.

Är man djurintresserad har vi i personalen sammanlagt 3 hundar, som ger villkorslös närhet och värme.

Är man intresserad av träning, har vi ett välutrustat gym.

Vi har bilspelssimulatorer för dem som föredrar att köra utan risker och sanddamm.

Älskar man naturen, har vi fina fiskevatten runt Lappträsk och tillgång till båtar. Vi gör ofta utflykter tillsammans, allt från skoter eller cross- utflykter till dagstripper till olika turistmål.

"Hemmabergets HVB Hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO