Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bd Care

Tfn: 0920-180 40
Fax: 0920-42 05 03

Besöksadress: Kvartermästargatan 10, Luleå
Postadress: Box 50003, 97321 Luleå
Föreståndare: Petra Sköld, 070-269 00 22, 0920-180 40
Placeringsansv: Maya Fjällström, 070-347 00 47, 0920-180 40
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Endast flickor/kvinnor från 13 år upp till dagen man fyller 18 år.
Flickor är uteslutande den målgrupp som Bd Care arbetar med i sin HVB-verksamhet. Syftet är att erbjuda ett tryggt och professionellt boende där flickor med en varierad psykosocial problematik kan få hjälp och stöd genom behandlingsmetoder. Boendet är utformat med denna målgrupp i åtanke både vad gäller säkerhet, utformning av rum och val av personal.
Med psykosocial problematik innebär det flickor som har olika diagnoser, som vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Det innefattar även flickor som lever i en osund hemmiljö och som behöver förflyttas omgående.

På boendet finns det personal dygnet runt. Med tanke på att detta är ett flickboende består personalstyrkan enbart av kvinnor. Bd Care har valt detta utifrån den problematik och dåliga erfarenhet som vissa av dessa flickor kan ha. Det är viktigt att kunna arbeta nära flickorna och direkt från start kunna erbjuda en trygg hemmiljö där man kan känna förtroende för personalen. När man fått flickans förtroende ökar också möjligheten för flickan att känna trygghet, optimism och engagemang i sin egen utveckling. Därifrån kan personalen bygga upp en grund för flickan att stå på och då ökar också möjligheten att känna trygghet med andra människor och vidga deras tilltro.

Som en förlängd arm till vår primära behandlingsmetod ART (aggression replacement training) har Bd Cares personal nu fått möjlighet att arbeta med ett nytt material som heter Adda Livet. Denna kan ses som en fortsättning på ART, eftersom den bygger på manualen för moralträning. Adda Livet är ett multimediaprojekt som kombinerar novellfilmer, kortfilmer, app, utbildningar, lektionsmaterial och hemsida. Målet är att stärka barn och ungas möjligheter att säga nej till droger, ta ansvar för sitt liv och de livsval som de kan göra. Adda Livet är unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige. De flickor som anses vara i extra behov av behandling, kan, förutom ART, även få möjlighet till traumasamtal med vår KBT-terapeut.

Förutom de olika behandlingsmetoderna och arbetssätten, använder Bd Care sig även av djur i verksamheten. Användning av djur i ett lugnande syfte har visat sig inte bara minska smärta, stress och depressiva symtom utan ökar även den sociala kompetensen hos unga människor. Det finns flera undersökningar som visar att ungdomar anger ett djur när man listar de tio viktigaste relationerna i ens liv. Djuren beskrivs som en vän som man kan prata med, som ger omvårdnad och lindrar känslorna av ensamhet.

Vi tar emot placeringar enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Placeringsgrund: SoL, LVU samt akuta placeringar

Behandlingsinnehåll: Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt.

Med den varierande och breda kompetens som handledarna på boendet har, kommer deras spetskompetenser att användas i olika ansvarsområden. Som exempel kommer vår KBT-terapeut att kunna erbjuda vissa flickor traumasamtal, utöver behandlingsmetoden ART som Bd Care arbetar efter.
Andra spetskompetenser inom personalgruppen på Bd Care är; trauma och tillfrisknande, våld i nära relation, psykisk ohälsa, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, PTSD och specialpedagogik för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bd Care kommer även ta tillvara på personalens stora kompetens vad gäller HBTQ-frågor för att arbeta systematiskt och få en god kännedom om lika bemötande och mänskliga rättigheter.

Bd Care är stolta över att 95 % av våra samarbeten är lokala på orten. Detta är någonting som man kommer att fortsätta sträva efter, dels för att gynna den lokala marknaden men också för att vara rädd om den kompetens som Norrbotten besitter.

Geografi: Boendet är beläget strax utanför Luleå centrum nära ett stort friluftsområde med både bad, slalom, löpning och skola. I denna stora enplansvilla har flickorna sitt eget rum med en vacker insynsskyddad tomt utanför fönstret. Tack vare sin närhet till centrum går det lika bra att gå eller cykla, som att ta bussen. Endast 20 minuter från boendet ligger Luleå Airport.

Möjlighet att låna vår övernattningslägenhet
Bd Care tar emot placering ifrån hela landet, vilket innebär att vi ibland har anhöriga som bor långt borta och behöver någonstans att bo för natten. Eftersom Bd Care har som regel att inga män får vistas på boendet, har vi ordnat en fantastiskt fin och nyrenoverad lägenhet i anslutning till boendet. På detta sätt kan anhöriga i lugn och ro träffa flickan.
Ansvarig för utlåning av denna lägenhet är boendets föreståndare.

Huvudman: Bd Care AB

Org nr: 559121-9513

Upptagningsområde: Hela Sverige - med möjligheten till hämtning var som helst i landet

Bd Care har utarbetat en rutin och handlingsplan i de fall där, ungdom som blivit hänvisad eller fått anvisning till boendet, befinner sig på annan ort och inte har ett ordnat hämtande.
Detta är en service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerade kommunen någonting extra !

Inskrivningsförfarande: Första kontakten med boendet kan se lite olika ut, beroende på vilken situation som föranleder placeringen. Föreståndaren tar emot placeringsförfrågan från aktuell socialtjänst för flickan och tar då kontakt med förfrågaren för vidare information.

Dialog förs sedan med verksamhetschef som utifrån de inhämtade uppgifterna tar beslut om eventuell placering. När flicka kommit till boendet gör verksamhetschefen en slutlig bedömning. Verksamhetschefen gör en bedömning om boendet är lämpligt för flickan, detta taget med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling och övrigt, enligt 3 kap, 11 § SoF. Verksamhetschef gör en lämplighetsbedömning enligt 3 kap 2 § SoF.

Petra Sköld (föreståndare) 070-269 00 22
Maya Fjällström (verksamhetschef) 070-347 00 47
Gemensam telefon 0920-180 40
Gemensam epost: info@bdcare.se

Språk: Det är viktigt att personalen inte blir sedda som tolk för flickan utan får agera i sin profession som handledare. Därför kommer Bd Care inte att använda personalens språkkunskaper i tolkningssyfte. Vår erfarenhet säger att detta skapar förvirring hos flickan och kan förstöra det handledaren och flickan tillsammans har byggt upp.
Istället använder Bd Care en lokal tolkförmedling som förstår och anpassar sig till behoven som boendet har, detta innefattar bland annat kvinnliga fysiska tolkar.

Övriga upplysningar: Bd Care har fyra ledord som genomsyrar hela verksamheten;

LIFE
Ledsaga, Integrera, Förbereda, Engagera

"Bd Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO