Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bd Care

Tfn: 0920-180 40
Fax: 0920-42 05 03

Besöksadress: Kvartermästargatan 10, Luleå
Postadress: Box 50003, 97321 Luleå
Föreståndare: Petra Sköld, 070-269 00 22, 0920-180 40
Placeringsansv: Petra Sköld, 070-269 00 22, 0920-180 40
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Endast flickor/kvinnor från 13 år upp till dagen man fyller 18 år.
Flickor är uteslutande den målgrupp som Bd Care arbetar med i sin HVB-verksamhet. Syftet är att erbjuda ett tryggt och professionellt boende där flickor med en varierad psykosocial problematik kan få hjälp och stöd genom behandlingsmetoder. Boendet är utformat med denna målgrupp i åtanke både vad gäller säkerhet, utformning av rum och val av personal.
Med psykosocial problematik innebär det flickor som har olika diagnoser, som vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt eller nerbrytande beteende. Det innefattar även flickor som lever i en osund hemmiljö och som behöver förflyttas omgående.

På boendet finns det personal dygnet runt. Med tanke på att detta är ett flickboende består personalstyrkan enbart av kvinnor. Bd Care har valt detta utifrån den problematik och dåliga erfarenhet som vissa av dessa flickor kan ha. Det är viktigt att kunna arbeta nära flickorna och direkt från start kunna erbjuda en trygg hemmiljö där man kan känna förtroende för personalen.

Förutom de olika behandlingsmetoderna och arbetssätten som man kan läsa om här på HVB-guiden och på vår hemsida (www.bdcare.se), använder Bd Care sig även av djur i verksamheten. Användning av djur i ett lugnande syfte har visat sig inte bara minska smärta, stress och depressiva symtom utan ökar även den sociala kompetensen hos unga människor. Det finns flera undersökningar som visar att ungdomar anger ett djur när man listar de tio viktigaste relationerna i ens liv. Djuren beskrivs som en vän som man kan prata med, som ger omvårdnad och lindrar känslorna av ensamhet.

Vi tar emot placeringar enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Tillståndet utfärdas med stöd av 4 kap, 3 § i SOF (2001:937)
Placeringsgrund: SoL, LVU samt akuta placeringar

Behandlingsinnehåll: Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt. Att personalen arbetar med gemensamma ståndpunkter blir otroligt viktigt, då det stärker ungdomen att se sina egna resurser och få insikt om hur hon påverkar sin omgivning baserat på hennes eget beteende.

Läs mer om våra behandlingmetoder och arbetssätt på vår hemsida.

Geografi: Boendet är beläget strax utanför Luleå centrum nära ett stort friluftsområde med både bad, slalom, löpning och skola. I denna stora enplansvilla har flickorna sitt eget rum med en vacker insynsskyddad tomt utanför fönstret. Tack vare sin närhet till centrum går det lika bra att gå eller cykla, som att ta bussen. Endast 20 minuter från boendet ligger Luleå Airport.

Möjlighet att låna vår övernattningslägenhet
Bd Care tar emot placering ifrån hela landet, vilket innebär att vi kan har anhöriga som bor långt borta och behöver någonstans att bo för natten. Då har vi möjlighet att kostnadsfritt låna ut vår nyrenoverade lägenhet som ligger i närheten till boendet.

Huvudman: Bd Care AB

Org nr: 559121-9513

Upptagningsområde: Hela Sverige - med möjligheten till hämtning var som helst i landet

Bd Care har utarbetat en rutin och handlingsplan i de fall där, ungdom som blivit hänvisad eller fått anvisning till boendet, befinner sig på annan ort och inte har ett ordnat hämtande.
Detta är en service som Bd Care tillhandahåller och som inte kostar den placerade kommunen någonting extra !

Inskrivningsförfarande: Första kontakten med boendet kan se lite olika ut, beroende på vilken situation som föranleder placeringen. Föreståndaren tar emot placeringsförfrågan från aktuell socialtjänst och tar då kontakt med förfrågaren för vidare information. Denna dialog dokumenteras noggrant och sparas sedan i flickans dokumentation.

Inför varje inskrivning i HVB-hemmets verksamhet gör föreståndaren en lämplighetsbedömning mellan ungdomens behov och verksamhetens förutsättningar utifrån vad som finns reglerat i 3 kap 3 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55). I detta fall är föreståndaren för verksamheten frånvarande, vilket medför att verksamhetschefen för Bd Care gör denna bedömning. HVB-hemmet tar i beaktande ungdomens behov, ålder, utbildning och övriga personliga förhållanden. Även övrigt redan inskrivna ungdomar tas i beaktande vid inskrivningen.
Lämplighetsbedömningen dokumenteras i enlighet med 3 kap 4 § (HSLF-FS 2006:55).

Språk: Det är viktigt att personalen inte blir sedda som tolk för flickan utan får agera i sin profession som handledare. Därför kommer Bd Care inte att använda personalens språkkunskaper i tolkningssyfte. Vår erfarenhet säger att detta skapar förvirring hos flickan och kan förstöra det handledaren och flickan tillsammans har byggt upp.
Istället använder Bd Care en lokal tolkförmedling som förstår och anpassar sig till behoven som boendet har, detta innefattar bland annat kvinnliga fysiska tolkar.

Övriga upplysningar: Bd Care har fyra ledord som genomsyrar hela verksamheten;

LIFE
Ledsaga, Integrera, Förbereda, Engagera

"Bd Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO