HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Norrbehandling AB

Besöksadress: Pajala
Postadress: Garvaregatan 1, 984 32 Pajala
Föreståndare: Magnus Ohlson, 070-583 70 42
Placeringsansv: Marcus Gustafsson, 076-106 15 47
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: På Garvaregården bor pojkar i åldern 14-19 år. Vi arbetar med riskbruk, psykosocial problematik, begynnande kriminalitet samt neuropsykiatrisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Vi lägger ett stort fokus på miljöterapi, motiverande samtal, lågaffektivt bemötande och medlevandeskap.

Geografi: Garvaregården är placerad i Pajala, Pajala är ett mindre samhälle i norra Sverige som erbjuder en bra geografisk miljö med låg kriminalitet och drogförekomst jämn fört med andra delar av Sverige. Pajala erbjuder god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi Europas största vinteranläggning ligger cirka 7 mil från Pajala och är ett återkommande och uppskattat besöksmål för ungdomarna på Garvaregården. Till Pajala flyger du via Luleå flygplats.

Huvudman: Norrbehandling AB

Org nr: 559099-4157

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Föreståndare
Magnus Ohlson
070-583 70 42
placeringsforfragan@norrbehandling.se

Samordnare
Eric Lindgren Gustafsson
070 - 760 15 47

placeringsforfragan@norrbehandling.se

Eller ring placeringenheten på 010-139 9000
Vi svarar dygnet runt - året om.

"Norrbehandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO