Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Norrbehandling AB

Tfn: Växel: 0978-687979

Besöksadress: Pajala
Postadress: Garvaregatan 1, 984 32 Pajala
Placeringsansv: Carl-Marcus Gustafsson, 076-1061547
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen för Garvaregården är flickor och pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där det finns risk för missbruk, droger och kriminalitet; ett utåtagerande beteende som leder till konflikter med andra människoreller svårigheter med gränssättning, sociala kontakter och färdigheter. Ungdomen kan ha testat droger och har ett riskbruk men ej ett pågående missbruk.

Behandlingsinnehåll: Genom att använda metoder/behandlingsmodeller som bygger på evidens och beprövad erfarenhet stärks kvaliteten inom verksamheten och gagnar goda behandlingsresultat . Inom Norrbehandling arbetar vi alltid lösningsfokuserat tillsammans med ungdomen. Detta innebär att vi lägger energi och fokus på konstruktiva lösningar och hur vi önskar att det skulle vara, istället för att lägga vikten på problemen.

KBT- Kognitiv Beteendeterapi
ÅP- Återfallsprevention
PPI- Psykopedagogiskintervention
CRA- Community Reinforcment Approach
HAP-programmet
Lågaffektivtbemötande
BRA-samtal
Trappan samtal - Barn som upplevt och bevittnat våld
MI-Motiverande samtal
På väg till ett bättre liv, att bemästra drog-och psykiska problem
KRIM -Programmet

Geografi: Garvaregården är placerad i Pajala, Pajala är ett mindre samhälle i norra Sverige som erbjuder en bra geografisk miljö med låg kriminalitet och drogförekomst jämn fört med andra delar av Sverige. Pajala erbjuder god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi Europas största vinteranläggning ligger cirka 7 mil från Pajala och är ett återkommande och uppskattat besöksmål för ungdomarna på Garvaregården. Till Pajala flyger du via Luleå flygplats.

Huvudman: Norrbehandling AB

Org nr: 559099-4157

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Innan placering får ungdomen tillsammans med placerande socialtjänst besöka boendet. Vi lämnar information om verksamheten och hur vi jobbar. När placeringsbeslut är fattat tar föreståndaren beslut om inskrivning. Vid inskrivning får ungdomen utförlig information om boenderegler. Ungdomen får tid att acklimatisera sig och känna trygghet. Tillsammans med ungdomen tar ansvarig behandlare fram ungdomens genomförandeplan och behandlingsschema. Vi arbetar alltid med tydlighet och en klar målbild som ungdomen själv har varit med och tagit fram. Att vi arbetar med tydliga målbilder gör att vi säkert kan fastställa att vi nått delmål och mål i behandlingen i enlighet med genomförandeplanen.

Ibland medför rådande situation att studiebesök innan placering ej är möjligt. Ungdomen kan skyndsamt behöva bryta negativa kontakter och geografiskt omplaceras från olämplig livsmiljö. Vid behov erbjuder Norrbehandling akutplacering av ungdom. Efter att den akuta situationen är löst sker ungdomens individuella planering i enlighet med givet uppdrag. Ansvarig socialtjänst besöker ungdomen efter att denna fått acklimatisera sig i sitt nya boende.

Övriga upplysningar: Fritid:
Ungdomarna erbjuds en aktiv fritid , aktiviteter som skoterutflykter, slalom, bio, fiske planeras regelbundet av personal gemensamt ungdomarna. Aktiviteterna anpassas efter individens behov och förmåga. Stor vikt sätt inom verksamheten för en aktiv och meningsfull fritid. Möjlighet att ta skoterkörkort finns.

Hämtservice:
Norrbehandling erbjuder placerande kund kostnadsfri hämtservice över hela landet. Vid behov hämtar Norrbehandling ungdomen. Hämtservice är ett bra och uppskattat alternativ vid exempelvis akutplacering. Vi flyger via Luleå till hela Sverige och från Luleå flygplats till Pajala.

Jour:

Vår jour är öppen dygnet runt
Ring 070 -750 46 41. Jouren kan även nås via vår växel på 0978 - 68 79 79 välj menyval för jour.

Placeringar:
Vi tar emot både SOL och LVU

"Norrbehandling AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO