HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Krica; Krica Örebro

Tfn: 070-457 01 48

Besöksadress: Olaus Petri kyrkogata 4, Örebro
Postadress: 703 64 Örebro
Föreståndare: Ulf Trolin, 070-4570148
Placeringsansv: Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12
Platsantal: 12
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar oavsett kön i åldern 13 år t.o.m. 17 år som vistats i olämpliga miljöer och/eller har psykosociala problem som bl a neuropsykiatriska diagnoser, självdestruktivitet, utagerande beteende, normbrytande beteende och riskbruk.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade
rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende
Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med en central skolplaceringsenhet inom Örebro kommun. Inför eller i direkt anslutning till placering ansöks om skolplats i samförstånd med placerande kommun.

Geografi: Verksamheten ligger centralt belägen i Örebro med promenadavstånd till centrum och tågstation.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, kurdiska, arabiska, persiska, bosniska och dari.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten har vaken personal på natten, är bemannad dygnet runt och har öppet 365 dagar/år.
Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiatriker finns på konsultbasis.
Inom verksamheten finns kulturkompetens och även möjlighet till utredning.

"AB Krica; Krica Örebro" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ACT
DBT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
HBTQ
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO