HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Active HVB Ungdomsboende

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 44, Linköping
Postadress: Nya Tanneforsvägen 55, 58242 Linköping
Föreståndare: Jannice Sidås, 070-662 22 53
Placeringsansv: Thommie Carlsen, 072-1793503
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar i åldern 16-21 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria. Både killar och tjejer.

Behandlingsinnehåll: Ungdomsboendet består av 10 st lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. På bottenplan finns en personallägenhet, boendet är bemannat dygnet runt. All behandling utförs individuellt och det finns inga gemensamma ytor eller gruppaktiviteter.
Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation och planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål.
Stödet kan bestå av praktisk hjälp t.ex. med ADL eller sysselsättning men kan även vara av mer terapeutisk karaktär med exempelvis Dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Motiverande samtal (MI). I vår verksamhet utgår vi från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv.
Metod och förhållningssätt vi använder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Traumamedveten omsorg (TMO), Feedback informed treatment (FIT), Motiverandesamtal (MI), ADL och färdighetsträning.

Geografi: Boende ligger i eget hus med lägenheter i Tannefors, Linköping. Tannefors är centralt beläget nära skolor, kommunikationer och affärer.

Huvudman: Active Omsorg HVB och Skola

Org nr: 556604-4888

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: En lämplighetsbedömning görs av föreståndare eller annan ansvarig chef. om möjligt ser vi gärna att den unge kommer på ett studiebesök innan placering.

Språk: Engelska,

Övriga upplysningar: HVB Ungdomsboendet bygger på helt egna lösningar med utgångspunkt från sin egen lägenhet. Persona finns tillgängling i egen lägenhet i samma hus dygnet runt. Sovande jpur finns. Huset har ett skalskydd med kod för att komma in.

"Active HVB Ungdomsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO