HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SIB Vård och Omsorg

Tfn: 010-1029360

Besöksadress: Lindesbergsgatan 11, 582 53, Linköping
Postadress: Box 6036, 580 06 Linköping
Föreståndare: Ali Pesaran (socionom), 072-402 77 62
Placeringsansv: Parvin Mohammadian, 072-402 77 65
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: SIB omsorg är ett litet familjärt HVB-hem som vänder sig till målgruppen pojkar 13-19 år.
Problematiken är, som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom destruktivt
och normbrytande beteende. Pojkarna kan ha relationsproblematik och isolera sig socialt. Det
destruktiva beteendet kan vara i form av att pojkarna utsätter sig för destruktiva miljöer och
situationer där det finns risk för missbruk, droger och kriminalitet. Pojkarna kan ha svårigheter
med att hitta sin identitet samt upprätthålla och skapa goda relationer. Pojkarna kan ha
utagerande beteenden som ofta leder till konflikter med andra. Pojkarna lyssnar ofta inte på de
vuxnas gränssättning och har svårigheter att hantera sociala kontakter och sociala färdigheter.
Pojkarna kan skolka eller i förekommande fall ha svårt att få skolan att fungera.

Behandlingsinnehåll: Vår vision: Tillsammans skapar vi långsiktig och hållbar förändring.

SIB är ett litet familjärt HVB-hem som vänder sig till målgruppen pojkar 13-19 år med social problematik, kriminalitet missbruk eller destruktivt beteende. SIB hette tidigare ”Villa Sofia”. Vi har extra spetskompetens för att arbeta med pojkar från destruktiva machokulturer och hederskontext.

Relationen mellan behandlare och ungdom är alltid vårt främsta verktyg. Därför utgår vi från ett lågaffektivt och respektfullt bemötande och erbjuder behandling utifrån KBT, MI och miljöterapi.
Vi är specialiserade på pojkar från destruktiva machokulturer eller hederskontext men väljer medvetet att inte enbart ta in den målgruppn då vi ser att en blandad grupp ger stora fördelar i behandlingsarbetet.
I boendet hjälps personal och ungdomarna åt med alla sysslor för att skapa en trygg och lugn boendemiljö med naturlig struktur.
Vi tror på ett litet familjärt sammanhang med hög personaltäthet där man utgår från individens behov och förutsättningar. I personalgruppen finns språkkompetens och kulturell mångfald.

Vi erbjuder alltid hämtning vid ny placering, i hela Sverige.

Vi som arbetar på SIB
All personal på SIB’s boende är utbildad och kvalificerad med tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar. Personalen får extern handledning.
Vi lägger vikt vid att personalen ska fungera som förebilder för våra ungdomar och ha bred erfarenhet av olika typer av problematik. Utöver vår interna personalstyrka så kompletterar vi gruppen med specialister utifrån behov.

Behandling
Relationen mellan behandlare och ungdom är alltid vårt främsta verktyg. Därför utgår vi från ett lågaffektivt och respektfullt bemötande och erbjuder behandling utifrån KBT, MI och miljöterapi.
Vi är specialiserade på pojkar från destruktiva machokulturer eller hederskontext men väljer medvetet att inte enbart ta in den målgruppn då vi ser att en blandad grupp ger stora fördelar i behandlingsarbetet.
I boendet hjälps personal och ungdomarna åt med alla sysslor för att skapa en trygg och lugn boendemiljö med naturlig struktur.
Vi tror på ett litet familjärt sammanhang med hög personaltäthet där man utgår från individens behov och förutsättningar. I personalgruppen finns språkkompetens och kulturell mångfald.

Utsluss
Hela vårt koncept bygger på att arbeta för långsikiga mål och stabilitet för den unga.
Redan från start är det viktigt att förstå hur livet kan eller ska se ut efter placering och jobba mot det som mål.
Vi erbjuder stöd i utsluss genom stödlägenhet, kvalificerat kontaktmannaskap och jobbcoachning eller studievägledning. Ett nära samarbete med näringslivet gör att vi också kan stötta med arbetsträning och praktikplats vid behov. VI har utbildade körkorts-handledare på boendet som övningskör med ungdomarna och erbjuder stöd till körkort.
Om ungdomen ska hem till familjen igen erbjuder vi familjesamtal och stöd till familjen.

Geografi: SIB’s gruppboende och stödlägenheter ligger i Linköping, Östergötland.
Linköping är en medelstor kommun men bra möjligheter till studier, arbete och social omsorg.
I kommunen erbjuds flera sysselsättningsinsatser för unga, Mini Maria, beroendecentrum, traumamottagning och ett stort utbud av specialicerad behandling som kan komplettera vår kompetens.

Huvudman: SIB Vård och Omsorg AB

Org nr: 559045-8526

Upptagningsområde: Hela landet. Vi har avtal med 160 olika kommuner.
Upphämtning ingår alltid i priset vid ny placering.

Inskrivningsförfarande: Efter en inledande kontakt från den placerande socialtjänsten görs en matchning för att göra bedömning om boendet är lämpligt med hänsyn till den unges behov.
Om möjligt så rekommenderar vi ett studiebesök på boendet där ungdomen får information om boendet, insatsen och hur vardagen fungerar. Nu erbjuder vi även digitala studiebesök för den som bor långt bort eller i nuläget undviker resor och fysiska möten.
Om en placering sedan blir aktuell planeras inskrivning och mottagande av ungdomen tillsammans.
I samband med inskrivningen kommer verksamheten att med utgångspunkt i ungdomens vårdplan upprätta en genomförandeplan i samråd med ungdomen och uppdragsgivaren.
Vi lägger stor vikt vid att ungdomen känner sig delaktig och kan påverka planeringen.

Språk: Persiska
Dari
Arabiska
Kurdiska
Turkiska
Somaliska
Engelska

Övriga upplysningar: Ramavtal finns med flertalet kommuner och referenser kan lämnas.

"SIB Vård och Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO