Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stabbarpsgården

Tfn: 0739829986
Fax: 0413-61 319

Besöksadress: Stabbarp 4:47, 24192 Eslöv
Postadress: Box 241, SE-241 24 Eslöv
Föreståndare: Mia Möller, 0739829986
Placeringsansv: Mia Möller, 073-9829986
Platsantal: 16 (två enheter, tre platser i träningslägenhet)
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor, 14-19 år, som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererade skolgång. Vi har lång erfarenhet av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsinnehåll: Vår behandlingsmodell är uppbyggd på en miljöterapeutiskt grund. Vi arbetar KBT-inriktat och har ett salutogent förhållningssätt. Vi kravanpassar utifrån individens behov och har ett lågaffektivt bemötande. Vi vet att bra behandlingsarbete och bestående förändringar nås genom att knyta an och bygga relationer.

Social träning och allmän daglig livsföring tränas i en miljö med hög struktur och förutsägbarhet. Ungdomarnas tillvaro ska vara konkret och förutsägbar. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Daglig sysselsättning, som skola eller praktik, är en viktig del i behandlingsarbetet. Ungdomarna stöttas/motiveras i att skapa goda relationer och till en aktiv fritid.

Våra ungdomar deltar gruppsamtal och individuella samtal. En typisk behandling inleds på Stabbarpsgården eller Rönneberga, och kan avslutas i en av våra uträningslägenheter.

Vi arbetar bla med rePulse.

Geografi: 1,4 km norr om Eslöv.

Huvudman: AB Stabbarpsgården

Org nr: 556576-0518

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal finns.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare Mia Möller, 0413- 34 66 88, 073-9829986

Språk: Engelska, tyska, bosniska, arabiska

Övriga upplysningar: Personalen består av socionomer, behandlingspedagoger, fritidspedagoger och hälsovetare. Vi kan erbjuda neuropsykiatrisk utredning om behov finns. Vi har lång erfarenhet av ungdomar som har neurpsykiatriska funktionenedsättningar. Personalgruppen vidareutbildas kontinuerligt. Extern handledning.

"Stabbarpsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO