Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Andrahem Hasselbacken

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Barnen i åldrarna 8 till och med 12 år får vård, omsorg och stöd till utbildning, integration och meningsfull lek och fritid.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kockumsvägen 10
232 52 ÅKARP

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-