Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Andrahem Sofielund

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Ensamkommande barn från 13 till och med 17 år som söker asyl eller har permanent uppehållstillstånd.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-