HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Arlövsgårdens HVB

Mobil: 0760-47 26 09
Tfn: 040434300

Besöksadress: Arwidius väg 64, ARLÖV
Postadress: Arwididus väg 64, 23291 Arlöv
Föreståndare: Ingela Andersson, 0760-47 26 09
Placeringsansv: Ingela Andersson, 0760279333
Platsantal: 12
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: På vårt HVB: Ungdomar från 14 år upp till 19-årsdagen som placeras av psykosociala skäl.
Verksamheten riktar sig till ungdomar som t.ex. inte följer föräldrar eller vuxnas regler/överenskommelser och där föräldrarna har tappat kontrollen över situationen. Ungdomen kan skolka och komma i konflikt med skolpersonal och andra vuxna och kan ha svårt att ha kvar positiva relationer även med jämnåriga. Ungdomen kan ha neuropsykiatrisk diagnos. Ungdomen kan ha ett socialt, fysiskt eller psykiskt nedbrytande beteende. Tillståndet från IVO är HVB med inriktning på behandling.

Behandlingsinnehåll: På vårt HVB: Vi arbetar med multisystemisk behandling som bygger på att arbeta intensivt och systematiskt med social kompetens, skola/sysselsättning, fritid samt familjen/familjehemmet (eller andra viktiga närstående när familj inte är möjlig att arbeta med).

Alla våra behandlare är kvalificerade och har behandlingspedagogutbildning eller socionomutbildning. Behandlarna är kontaktpersoner åt ungdomarna och träffar sin ungdom flera gånger varje vecka. I ledning har vi samordnare, en familjeterapeut samt föreståndare.

All behandlingspersonal genomgår ett utbildningsprogram som innebär fördjupad kunskap i lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och KBT.

Givetvis har vi extern handledning.

Geografi: Arlövsgårdens HVB ligger centralt placerad med Arlöv som medelpunkt och mellan två stora städer, Malmö och Lund. Regionen genomsyras av en kulturell mångfald. Trots att boendet ligger endast 1 km från Arlövs busshållplats är omgivningen fridfull med hästar inpå knuten och stora grönskande träd runt om huset. Det finns goda förbindelser med buss och tåg till både Lund och Malmö.

Huvudman: Anderssons HVB AB

Org nr: 556944-4556

Upptagningsområde: Hela Sverige men med fokus på Öresundsregionen.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten kontaktar föreståndare & placeringsansvarig; Ingela Andersson för diskussion om plats. Därefter bokar vi en informationsträff tillsammans med ungdomen och dennes familj (om det är möjligt). Beslut om placering tas i samråd mellan socialsekreterare och föreståndare efter informationsträffen.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska, Engelska,

"Arlövsgårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO