Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

30 sep

Arlövsgårdens HVB & Träningslägenheter

Mobil: 0735-08 04 96
Tfn: 040434300

Besöksadress: Arwidius väg 64, ARLÖV
Postadress: Arwididus väg 64, 23291 Arlöv
Föreståndare: Jenny Larsson, 0760-47 26 09
Placeringsansv: Ingela Andersson, 0760279333
Platsantal: 12+7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: På vårt HVB: Ungdomar från 14 år upp till 19-årsdagen som placeras av psykosociala skäl.
Verksamheten riktar sig till ungdomar som t.ex. inte följer föräldrar eller vuxnas regler/överenskommelser och där föräldrarna har tappat kontrollen över situationen. Ungdomen kan skolka och komma i konflikt med skolpersonal och andra vuxna och kan ha svårt att ha kvar positiva relationer även med jämnåriga. Ungdomen kan ha neuropsykiatrisk diagnos. Ungdomen kan ha ett socialt, fysiskt eller psykiskt nedbrytande beteende. Tillståndet från IVO är HVB med inriktning på behandling.

I våra träningslägenheter: Ungdomar i åldern 16 år och uppåt som är färdigbehandlade gällande vård & behandling och som är i behov av vuxet stöd och tillsyn i eget boende. Vi har tillgång till lägenheter där ungdomen bor ensam men det finns också möjlighet att bo i en stor lägenhet som ungdomen delar med två andra ungdomar. Tillståndet från IVO är i form av stödboende i våra lägenheter.

Behandlingsinnehåll: På vårt HVB: Vi arbetar med multisystemisk behandling som bygger på att arbeta intensivt och systematiskt med social kompetens, skola/sysselsättning, fritid samt familjen/familjehemmet (eller andra viktiga närstående när familj inte är möjlig att arbeta med).

Alla våra behandlare är kvalificerade och har behandlingspedagogutbildning eller socionomutbildning. Vi har behandlare som är certifierad sorgbearbetare. Vi har behandlare med steg-1 utbildning. Behandlarna är kontaktpersoner åt ungdomarna och träffar sin ungdom varje vecka. Vi har kompletterat våra behandlare med en specialpedagog som arbetar med skola och läxläsning. I ledning har vi en samordnare, en biträdande föreståndare samt föreståndare.

All behandlingspersonal genomgår ett utbildningsprogram som innebär fördjupad kunskap i lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och KBT. Vi har ett utbildningsprogram som innebär att 1-2 i arbetsgruppen erbjuds steg-1 utbildning KBT vartannat år.

Givetvis har vi extern handledning.

I våra träningslägenheter: Ungdomen har tillsyn dagligen av kvalificerade behandlare som också arbetar på vårt HVB. Tanken är att de ungdomar som flyttar till lägenheten från vårt HVB ska behålla sin kontaktperson. Utöver tillsyn har ungdomen veckosamtal med sin kontaktperson. Ungdomen kan nå personal dygnet runt vid behov.

Geografi: Arlövsgårdens HVB ligger centralt placerad med Arlöv som medelpunkt och mellan två stora städer, Malmö och Lund. Regionen genomsyras av en kulturell mångfald. Trots att boendet ligger endast 1 km från Arlövs busshållplats är omgivningen fridfull med hästar inpå knuten och stora grönskande träd runt om huset. Det finns goda förbindelser med buss och tåg till både Lund och Malmö.

Arlövsgårdens Träningslägenheter ligger 2 km från vårt HVB och finns i Kiresberg, Malmö med närhet till centrum och bussförbindelser.

Huvudman: Anderssons HVB AB

Org nr: 556944-4556

Upptagningsområde: Hela Sverige men med fokus på Öresundsregionen.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten kontaktar föreståndare Jenny Larsson eller placeringsansvarig Ingela Andersson för diskussion om plats. Därefter bokar vi en informationsträff tillsammans med ungdomen och dennes familj (om det är möjligt). Beslut om placering tas i samråd mellan socialsekreterare och föreståndare efter informationsträffen.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska, Engelska,

"Arlövsgårdens HVB & Träningslägenheter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO