HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Arlövsgårdens HVB

Tfn: 040-43 43 00

Besöksadress: Arwidius väg 64, ARLÖV
Postadress: Maltgatan 2, 212 20 Malmö
Föreståndare: Jenny Larsson, 076-047 26 09
Placeringsansv: Jenny Larsson, 076-027 93 33
Platsantal: 12
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi riktar oss till ungdomar från 14 till 19 år som t.ex. inte följer föräldrar eller vuxnas regler och/eller överenskommelser och där föräldrarna har tappat kontrollen över situationen. Ungdomen kan skolka och komma i konflikt med skolpersonal och andra vuxna och kan ha svårt att ha kvar positiva relationer även med jämnåriga. Vi är specialiserade på ungdomar med socialt, fysiskt eller psykiskt nedbrytande beteende. Ungdomen kan ha en neuropsykiatrisk diagnos, suicidproblematik, självskadebeteende, kriminellt tankesätt. Tillståndet från IVO är HVB med inriktning på behandling.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med multisystemisk behandling som bygger på att arbeta intensivt och systematiskt med social kompetens, skola/sysselsättning, fritid samt familjen/familjehemmet (eller andra viktiga närstående när familj inte är möjlig att arbeta med).

Vårt förhållningssätt grundar sig i lågaffektivt bemötande, anknytningsteori, MI och KBT.

Vi erbjuder placerade ungdomar bl.a. ART, Repulse och Kriminalitet som livsstil.

Alla våra behandlare är kvalificerade och har behandlingspedagogutbildning eller socionomutbildning. Behandlarna är kontaktpersoner åt ungdomarna och träffar sin ungdom flera gånger varje vecka. Alla behandlare genomgår ett intensivt introduktionsprogram, och vi är måna om att kontinuerligt fortbilda all personal. Givetvis har vi också extern handledning. I vår ledningsgrupp finns samordnare, biträdande föreståndare samt föreståndare.

Geografi: Arlövsgårdens HVB ligger centralt placerad med Arlöv som medelpunkt och mellan två stora städer, Malmö och Lund. Regionen genomsyras av en kulturell mångfald. Trots att boendet ligger endast 1 km från Arlövs busshållplats är omgivningen fridfull med hästar inpå knuten och stora grönskande träd runt om huset. Det finns goda förbindelser med buss och tåg till både Lund och Malmö.

Huvudman: Sydsvenska Hälsogruppen

Org nr: 556944-4556

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten kontaktar föreståndare Jenny Larsson för diskussion om plats. Därefter bokar vi en informationsträff tillsammans med ungdomen och dennes familj (om det är möjligt). Beslut om placering tas i samråd mellan socialsekreterare och föreståndare efter informationsträffen.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska, Engelska,

"Arlövsgårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Trauma
Inriktning
HBTQ
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
HBTQ
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO