HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Orana Äsphult

Fax: 0104586195

Besöksadress: Äsphult
Postadress: Oravägen 194, SE-298 94 Linderöd
Föreståndare: Pernilla Ågren, 0766-23 00 53
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 9+3 utsluss
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 15 - 25 år från hela landet med ett eller flera av följande problem:
•Självskadande och andra självdestruktiva beteenden
•Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
•Neuropsykiatrisk problematik (ex Asperger syndrom, ADHD, Kognitiva funktionshinder)
•Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
•Personlighetsstörningar
•Suicidförsök
•Depression
•Ätstörning

Vi tar inte emot flickor vars huvudproblematik är missbruk och/eller kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Så här bor man på Orana:
Hos oss bor man i en vacker, lugn och stillsam miljö. Här vill vi att man ska känna sig trygg och ha en meningsfull vardag. Personal finns närvarande dygnet runt. Klienten har sitt eget rum som ungdomen gärna får göra personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma.
Vi äter alla måltider tillsammans i det stora huset. Vi lagar all mat från grunden och äter gemensamt i köket. På kvällarna tittar vi på TV i vardagsrummet.

Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klientens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet.
För oss är det viktigt att man som klient har insyn i sin behandling och känner sig delaktig. Det är viktigt att man kommer till sina samtal som är inplanerade samt medverkar på gruppträningarna. De hjälper klienten att få strategier för att hantera sina känslor samt lära sig färdigheter som man behöver i vardagen.

Tre övergripande målsättningar med behandlingen är att vi:

Arbetar målinriktat med vetenskapligt beprövade och dokumenterat effektiva metoder.
Finner och etablerar klientens högsta funktionsnivå och hjälper till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.
Arbetar för att klientens boendetid ska vara så kort som möjligt för att vi istället ska kunna arbeta längre tid i utsluss och eftervårdsformer.

I teamet ingår alltid en terapeut och två st behandlingspedagoger. Varje vecka har man samtal med sin terapeut, som också är teamledare. Samtalen är individanpassade och med fokus på klienten. Varje vecka har vi träning i grupp dvs. DBT-färdighetsgrupp, Tjejgrupp och GEAP-träningsgrupp.
Metoder som tillämpas är:

KBT
DBT
GEAP-träningsgrupp ”Stöd i kriser”, Individuell terapi, gruppterapi och"familjeterapi" (om klienten är under 18 år och ofta även om klienten är äldre).

Farmaka behandling tillhandahålls och följs upp av läkare via Medcheck. Vi arbetar med
Medveten närvaro (”mindfulness”) för att skapa goda relationer, hantera känslor och stå ut när det är svårt (i kriser).

En meningsfull och aktiv dag:
Vi arbetar aktivt med delaktighet och klientens intressen, för att man ska få en aktiv fritid. Man har som klient alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig. Målet är att man ska ha en så fungerande vardag som möjligt. Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man själv in, eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: Samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt, besök eller hemresa. Ett veckoschema gör det lätt att hålla struktur och planering.

De klienter som kan gå i skolan har ofta skolgång i form av individanpassad grundskola eller gymnasieskola. Vi har ett gott samarbete med Kristianstads skolor och deras personal. Då det ibland kan vara svårt att gå i skola, finns det istället möjlighet att praktisera på gården och i stallet. Det finns även möjlighet till praktik utanför Orana.

Vår hästverksamhet erbjuder klienter att ha praktik i stallet. Det innebär att man hjälper till att ta hand om stallets hästar. Samt arbetar med stallets alla sysslor. Praktiserar man i stallet får man också rida och pyssla om djuren hur mycket man vill. I stallet arbetar två behandlingspedagoger växelvis, som kan nå fram till klienterna i en neutral miljö på ett oladdat sätt.

Det kan även vara önskvärt att familj och nätverk deltar i klientens behandling. Detta för att man som klient ska få ett så bra bemötande som möjligt och eventuellt fortsatt behandling när det är dags för utskrivning. Men också för att ha en fungerande relation med anhöriga. Det sociala nätverket är viktigt och vi arbetar för att det ska vara en positiv förstärkning i klientens liv. Vår familjebehandlare har som fokus att träffa anhöriga för en kartläggning på hur det ser ut/har sett ut i klientens familj genom tid. Samtalen kan vara enskilda eller med hela familjen. Målet är att lära sig om problematiken och förstå den. Först då är det möjligt att veta hur man behöver bemöta den. Många anhöriga har frågeställningar kring hur man går vidare? Hur man ska agera som förälder/anhörig? Hur man ska möta problematiken? Samtalen utgår därför alltid ifrån vad som faktiskt fungerar. Det gör det lättare att arbeta fram en plan tillsammans för att kartlägga var stödet behövs, för att till exempel åka på hemresa. Orana bekostar en hemresa i månaden.

Som nära anhörig är man också välkommen till Orana. Dock ska alla besök vara planerade tillsammans med klientens team och eventuellt socialsekreterare. Vid korta besök får man gärna visa sitt rum på gården, och hur man bor, annars sker längre besök utanför Orana. Detta med hänsyn till andra klienter. Det finns möjlighet för anhöriga att bo över och låna en lägenhet i Kristianstad vid längre vistelse.

Geografi: Orana Äsphult ligger 25 km från Kristianstad, beläget på Linderödsåsen.

Huvudman: Orana, Humana

Org nr: 556353-3966

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning görs av föreståndare Pernilla Ågren tel: 0766-230053

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Leg psykolog, Leg handledare DBT, behandlingsansvarig auktoriserad socionom/ KBT terapeut steg 1 med pågående KBT- steg 2. 1 leg.läk, spec psykiatri, leg sjuksköterska. leg. arb.terapeut. 9 behandlingspedagoger. Gör neuropsykiatrisk utredning. Personalhandledning finns. Stor erfarenhet av behandling av sexuella övergrepp och självskadebeteende.

"Orana Äsphult" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO