Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Orana Äsphult

Fax: 0104586195

Besöksadress: Äsphult
Postadress: Oravägen 194, SE-298 94 Linderöd
Föreståndare: Pernilla Ågren, 0766-23 00 53
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 9+3 utsluss
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 15 - 25 år från hela landet med ett eller flera av följande problem:
•Självskadande och andra självdestruktiva beteenden
•Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
•Neuropsykiatrisk problematik (ex Asperger syndrom, ADHD, Kognitiva funktionshinder)
•Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
•Personlighetsstörningar
•Suicidförsök
•Depression
•Ätstörning

Vi tar inte emot flickor vars huvudproblematik är missbruk och/eller kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Vi har inget fast behandlingsprogram utan varje behandling upprättas individuellt utifrån KBT för de problem som klienten har. Metoder som tillämpas är: KBT och DBT färdighetsträning, samt föräldrasamtal. Orana erbjuder ”Stöd i kriser”, Individuell terapi, gruppterapi, "familjeterapi" (om klienten är under 18 år och ofta även om klienten är äldre). Farmaka behandling tillhandahålls och följs upp av läkare via Medcheck.

Strukturerad vardagsmiljö, stöd i boende och alldagliga aktiviteter i livet (ADL) samt meningsfull fritidsaktivitet utgör viktig del av behandlingen. Klienternas dagliga sysselsättning kan utgöras av att sköta och rida hästarna som finns på OÄ, studera vid offentlig eller privat skola i närområdet eller yrkespraktisera på någon närliggande arbetsplats. Extra stöd med skola eller yrkespraktikplats ges vid behov. I den dagliga sysselsättningen ingår också att klienterna hjälper till med städning och matlagning på den enhet de bor på efter ett belöningssystem.

Geografi: Orana Äsphult ligger 25 km från Kristianstad, beläget på Linderödsåsen.

Huvudman: Orana, Humana

Org nr: 556353-3966

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning görs av föreståndare Pernilla Ågren tel: 0766-230053

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Leg psykolog, Leg handledare DBT, behandlingsansvarig auktoriserad socionom/ KBT terapeut steg 1 med pågående KBT- steg 2. 1 leg.läk, spec psykiatri, leg sjuksköterska. leg. arb.terapeut. 9 behandlingspedagoger. Gör neuropsykiatrisk utredning. Personalhandledning finns. Stor erfarenhet av behandling av sexuella övergrepp och självskadebeteende.

"Orana Äsphult" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO