HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab - Vård och behandling

Tfn: 042-244650

Postadress: La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Vi erbjuder HVB-hem för:
14-21 år flickor.
16-21 år flickor.
14-18 år pojkar.
18-65 år män.
Familjehem 0-65 år.

Lagrum: SoL, LVM, LVU

Org nr: 556651-4336

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Friab - Vård och behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall