Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Friab

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Kommun: Helsingborg
Org nr: 556651-4336
Webbplats: http://www.friab.se

Målgrupp

Vi verkar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring. Med hög kompetens, stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar vi för att skapa en positiv miljö med individen i fokus. Friab grundades år 2001 och består av flera specialiserade verksamheter som tillsammans utgör en organisation med stor bredd. Vi är aktiva inom Familjevård, Personlig Assistans, LSS-boende, DBT-boende, Vård och behandling samt Boende och skola.

Våra målgrupper:

DBT-hem:
Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT-inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende.

Vård och behandling - Ollestad:
Ollestad är ett behandlingshem med specialistkompetens som vänder sig till vuxna män med missbruksproblematik och/eller kriminalitet oftast i kombination med neuropsykiatriskt funktionsvariation.

Boende och skola:
På Slättelynga gård tar vi emot pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden.

Familjevård:
Vi arbetar med kraftigt förstärkt och förstärkt familjehemsvård med specialistkompetens för att kunna erbjuda rätt stöd till barn, unga och vuxna med socialpsykiatriska- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta i kombination med missbruksproblematik.

Behandlingsinnehåll

DBT-hem:
Individanpassad DBT behandling
Neuropsykiatrisk utredning
Individualterapi och färdighetsträning
Traumabehandling
Motiverande samtal
Individanpassad skolgång
DBT Familjeband (anhörig DBT)
Stödboende och andra skräddarsydda utslussmöjligheter
Behandlingsfamiljer

Vård och behandling - Ollestad:
KBT
Återfallsprevention
CRA
Inslag av 12-stegsprogram
ADHD-behandling
Kriminalitetsprogram
Beroendelära
MI
ADL

Boende och skola:
En läkande och trygg miljö i boende utanför Falkenberg
Individanpassad skolgång utifrån den enskildes behov
Specialpedagog på boendet
Tydliggörande pedagogik, TEACCH
Kognitiv affektiv träning, KAT
Motiverande samtal (MI)
Skräddarsydda utredningar

Familjevård:
Förstärkt familjehemsvård
Kraftigt förstärkt familjehemsvård
ASI, MI, CRA, ÅP
Neuropsykiatriska utredningar
Kriminalitet som livsstil
ADHD-skola

Geografi

Hela Sverige

Huvudman

Friab individ och familj AB

Org nr

556651-4336

Upptagningsområde

Hela Sverige

Friab ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 042-244 650
E-postadress: info@friab.se

Postadress:
La Cours gata 4. 252 31 Helsingborg

Broschyrer:
1001 Ollestad.pdf

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
CRA
DBT
ESL
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Trauma
Våld i nära relation
ÅP

Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO