Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Lykkebo HVB

Besöksadress: Harlösa
Postadress: Gårdsstångavägen 1, 24165 Harlösa
Föreståndare: Mustafa Ashir, 073-5157667
Placeringsansv: Mustafa Ashir, 0735157667
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Lykkebo HVB är ett behandlingshem för pojkar 14-18 år med fokus på missbruksproblematik och/eller kriminalitet. Vi tar emot SoL och LVU placeringar från hela Sverige.

Vi erbjuder även:

- Rikstäckande transport till och från behandlingshemmet vid in eller utskrivning.

- Individanpassad behandling som kan skräddarsys efter socialtjänst, klient och vårdnadshavares önskemål/behov.

- Hög personaltäthet med en erfaren arbetsgrupp som har lång erfarenhet att hantera målgruppen och en vana att arbeta med aggressiva och hotfulla klienter.

Vid frågor, funderingar eller önskemål kontakta vår föreståndare eller samordnare:

Föreståndare: Mustafa Ashir - 073-515 76 67
Samordnare: Vesna Mrdja 070-881 05 25

Med vänliga hälsningar,
Lykkebo HVB
www.lykkebo.se

Behandlingsinnehåll: Vi på Lykkebo HVB bedriver en individanpassad behandling som skräddarsys efter klientens behov. De behandlingsmetoder vi använder oss av är ART (aggressions terapi), MI och HAP (Cannabis avvärjning), samt ACT och CPU. Vi arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt att vi alltid arbetar med lågaffektivt bemötande. Vi lägger enormt stor vikt vid relationsbyggande då det är grundläggande för effektiv och framgångsrik behandling av målgruppen.

Vi erbjuder även:

- Ekologisk mat, KRAV-märkta varor, miljömedvetenhet och närproducerade livsmedel.

- Praktikmöjligheter för placerade klienter.

- Nära samarbete med föreningsliv, skola och sjukvård.

- Schemalagd fysisk aktivitet.

- Varierande aktiviteter för klienter.

Geografi: Vi finns belägna i Harlösa, en liten by utanför Lund med vacker natur, sjöar och skogsområden i omnejden. Vi har 5 platser och är ett litet behandlingshem med få platser i syfte att uppnå högkvalitativ behandling.

Behandlingshemmet är stort och har flera sällskapsytor samt en egen pool. Beläget i ett naturnära och fridfullt område på de skånska slätterna. Transport till större kommuner är begränsat vilket förhindrar impulsiva återfall som är vanliga i arbete med missbrukproblematik. Vi erbjuder även miljöterapi och ett hemmatrevligt boende med en familjär känsla.

Huvudman: Lykkebo HVB

Org nr: 559033-9544

Upptagningsområde: Rikstäckande placeringar från hela landet.

Inskrivningsförfarande: 1. Kartlägga klientens problematik.

2. Personligt möte på kommunen där handläggare och berörd klient deltar.

3. Besök på boendet för att klienten ska få en uppfattning om hur dennes hemmiljö kommer att vara utformad.

4. Är alla partner överens om en inflyttning så bestäms det hur den processen ska se ut. Inflyttningsprocessen är individuellt anpassad efter respektive persons behov.

Vi erbjuder vård som på sikt leder till självständighet och en framtida utsluss till eget boende eller träningslägenhet.

Språk: Engelska, arabiska, persiska, dari, marockanska, somaliska, kurdiska

Övriga upplysningar: klienter kan vara placerade hos oss tills den dag de fyller 19 år. Utslusslägenheter för högre ålder finns tillgängliga för att uppnå en kontinuitet i klientens utveckling, kontakta föreståndaren för mer information:

Mustafa Ashir
073-515 76 67

"AB Lykkebo HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast pojkar
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO