Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Lykkebo HVB

Mobil: 073-517 67 11

Besöksadress: Harlösa
Postadress: Gårdsstångavägen 1, 24165 Harlösa
Föreståndare: Mustafa Ashir, 073-5157667
Placeringsansv: Marcus Canivé, 0708625779
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Lykkebo HVB är ett behandlingshem för pojkar 14-18 år med fokus på missbruksproblematik och/eller kriminalitet. Vi tar emot SoL och LVU placeringar från hela Sverige.

Vi erbjuder även:

- Rikstäckande transport till och från behandlingshemmet vid in eller utskrivning.

- Individanpassad behandling som kan skräddarsys efter socialtjänst, klient och vårdnadshavares önskemål/behov.

- Hög personaltäthet med en erfaren arbetsgrupp som har lång erfarenhet att hantera målgruppen och en vana att arbeta med aggressiva och hotfulla klienter.

Vid frågor, funderingar eller önskemål kontakta vår föreståndare eller samordnare:

Föreståndare: Mustafa Ashir - 073-515 76 67
Samordnare: Vesna Mrdja 070-881 05 25

Med vänliga hälsningar,
Lykkebo HVB
www.lykkebo.se

Behandlingsinnehåll: Metodik
Vi erbjuder bland annat:
ART (Anger Replacement Training)
Cannabis avvänjningsprogram samt
A-CRA behandling
HAP (Hasch avvänjningsprogrammet) vid önskemål.
Kriminalitet som livsstil

Vi skräddarsyr även egna lösningar tillsammans med er.
Vi kan erbjuda din klient praktikplats på diverse verksamheter i närområdet som vi har ett samarbete med.
Detta då vi sett att det gynnat ungdomen i deras utveckling. Har klienten skola så skall denna skötas för att ha möjlighet till praktik,
är det dock godkänt från socialsekreterare så är det okej om klienten endast har praktik.
Alternativen som finns är bland annat snabbmatsrestaurang, livsmedelsbutik, svetsare, bygg, gatukök och lager bland annat.
Vi hjälper klienten ta sig till och från praktik/skola.
Vi är väldigt stolta över vår praktikverksamhet. Detta har varit enormt uppskattat utav våra klienter och ger väldigt goda resultat som ett komplement i behandlingen.
15 års erfarenhet i detta med goda resultat.

Geografi: Vi finns belägna i Harlösa, en liten by utanför Lund med vacker natur, sjöar och skogsområden i omnejden. Vi har 5 platser och är ett litet behandlingshem med få platser i syfte att uppnå högkvalitativ behandling.

Behandlingshemmet är stort och har flera sällskapsytor samt en egen pool. Beläget i ett naturnära och fridfullt område på de skånska slätterna. Transport till större kommuner är begränsat vilket förhindrar impulsiva återfall som är vanliga i arbete med missbrukproblematik. Vi erbjuder även miljöterapi och ett hemmatrevligt boende med en familjär känsla.

Huvudman: Lykkebo HVB

Org nr: 559033-9544

Upptagningsområde: Rikstäckande placeringar från hela landet.

Inskrivningsförfarande: 1. Kartlägga klientens problematik.

2. Personligt möte på kommunen där handläggare och berörd klient deltar.

3. Besök på boendet för att klienten ska få en uppfattning om hur dennes hemmiljö kommer att vara utformad.

4. Är alla partner överens om en inflyttning så bestäms det hur den processen ska se ut. Inflyttningsprocessen är individuellt anpassad efter respektive persons behov.

Vi erbjuder vård som på sikt leder till självständighet och en framtida utsluss till eget boende eller träningslägenhet.

Språk: Engelska, arabiska, persiska, dari, marockanska, somaliska, kurdiska

Övriga upplysningar: Referens:
Eva Lundahl
Verksamhetschef
Vellinge Kommun
Eva.lundahl@vellinge.se
040-6354269

"AB Lykkebo HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO