HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hands of Care

Tfn: 0732-630409

Besöksadress: Lillvägen 4, Hässleholm
Postadress: 281 37 Hässleholm
Föreståndare: Bazian Shwan, 0732-630409
Placeringsansv: Bazian Shwan, 0732-630409
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 13-18 år

Org nr: 559053-3021

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: I samverkan med placerande kommun. Hjälp med transport eller upphämtning vid station.

Språk: Engelska, Arabiska, Persiska (Dari), Kurdiska

Övriga upplysningar: Vår verksamhet har 6 platser för ungdomar i en hemtrevlig villa i utkanten av natursköna staden Hässleholm med sort utrymme för aktiviteter och egna stunder Varje ungdom kommer att ha ett eget rum. Vi erbjuder ungdomarna handledning och omsorg i riktning mot självständigt och sunt vuxenliv. Vi arbetar för att barnen ska utveckla ADL färdigheter och integreras i det svenska samhället på ett sunt, tryggt och konstruktivt sätt. Genom att ta tillvara ungdomarnas egna resurser, erfarenheter och kunskaper och tillsammans med vår handledning och samhällets övriga resurser
Strävar vi mot att nå uppsatta mål från socialtjänsten och från ungdomarna själva.

Vi använder oss av kontakten med skola, BUP och andra professionella som kan hjälpa om behov uppstår. Alla insatser görs samråd med socialtjänstens handläggare och god man/ särskilt förordnad vårdnadshavare.
Vi erbjuder fritidsaktiviteter och vi stöttar barnen till att komma i kontakt med fritidsverksamheter utanför hemmet.

"Hands of Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Oanvänt
Ensamkommande