HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

1AB Sweid

Mobil: 076-2123446
Tfn: 076-212 34 46

Besöksadress: Lyckåkersgatan 8, Helsingborg
Postadress: Lyckåkersgatan 8, 254 71 Hasslarp
Föreståndare: Mia Deltin, 076-212 34 46
Placeringsansv: Mia Deltin, 076-212 34 46
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Sweid är ett HVB-hem med 8 platser, för ensamkommande pojkar som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14 t.o.m. 19 år som är i behov av säkerhet, trygghet och omsorg.

Behandlingsinnehåll: Målet med Sweid SF är att ge god omvårdnad och stöd utefter Sveriges gällande lagstiftning. Sweid SF skall präglas av trygg och stabil omgivning. Boendet skall på bästa sätt miljöanpassas efter ungdomarnas behov och önskemål, detta uppnås genom samråd med ungdomarna minst en gång i veckan.

Verksamhetsmålet är att bedriva ett tryggt boende med fokus på ungdomarnas utveckling till stabila, trygga, självständiga individer med hög integrering in i svenska samhället. Sweid SF offererar en strukturanpassad vardag som anpassas utefter ungdomens behov och utvecklingsmöjligheter. En vardag på Sweid SF skall präglas av stor samhällskunskap och livskunskap i fokus på trygghet och säkerhet under ungdomarnas vistelse på boendet. Under tiden på boendet kommer mål att sättas upp utefter BBIC-modellen (barns behov i centrum) som är uttagen av socialstyrelsens utbildningsmaterial.

För oss är det viktigt att åldern respekteras, i vår verksamhet har vi möjlighet att omplacera ungdomarna efter behov då vi har tre olika kök och tre olika våningar. Vid eventuella behov kommer omplacering att ske inom verksamheten. För att skapa ett tryggt och trivsamt boende för vår åldersgrupp. Vi tar hänsyn till att det finns en skillnad i tillmognadsprocessen hos varje individ.

En del av verksamhetens innehåll:
Som en del av verksamhetens innehåll kommer ungdomarna att få förbereda sig för vuxenlivet. Vi kommer att fokusera på samhällsinformation genom olika workshops för att göra informationen mer intressant och rolig. Vi kommer även att ha fritidsaktiviteter som håller ungdomarna sysselsatta. För oss är det även viktigt att barnen lär sig att laga mat, tvätta m.m. för att vara redo när de själva ska flytta från boendet.

Övergripande mål för verksamheten är att ge den enskilde individen trygghet och möjlighet att hantera praktiska, sociala och psyklogiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en genomförandeplan. Verksamhetens mål kan uppnås genom att skapa nätverk med myndigheter, gode män etc.
Utifrån ett tryggt boende kan vi stödja barnen i deras vardag och skapa sammanhang, som i sin tur kan skapa goda förutsättningar för integration och självständighet.
På boendet lägger Vi tyngd på säkerhet och trygghet, boendet är bemannat dygnet runt.

Kontaktperson:
Boendet kommer att utse en kontaktperson för varje barn vilken har till uppgift att individanpassa boendet utefter barnets behov och önskemål. Kontaktpersonen ska även ansvara för den kontinuerliga kontakten med god man, socialtjänst och skola.

Personal:
Personalen i verksamheten motiverar, uppmuntrar och stöttar barnet i att delta i skolundervisning, samtidigt erbjuder personalen läxhjälp samt extra stöd för barnen som önskar detta. Vi har nära kontakt med skolan för att kunna stödja barnet så att läsförståelse och trivsel uppstår.
Stor del av personalen har utbildning i rePULSE.

Aktiviteter:
Boendet arrangerar gemensamma aktiviteter 1-2 gånger per vecka, vid dessa tillfällen följer boendets personal med och är delaktiga i aktiviteten. Barnen erbjuds individuella fritidsaktiviteter som svarar mot deras intressen och önskemål, detta bekostar boendet.

Geografi: Det nyrenoverade boendet är centralt beläget i Hasslarp (Helsingborg) i ett lugnt och trevlig samhälle. Boendet har stora sovrum med väldigt god ljusinsläpp. Stora aktivitets ytor finns tillgängliga, stor trädgård för grillfester och odlingar. En fotbollsplan och basketplan för de boll intresserade finns några meter bort. Med en god boendemiljö och trygga grannförhållande har ungdomen alla förutsättningar för en god integration in i det svenska samhället. Boendet ger en genuin känsla av "hemmiljö" vilket är en grundtanke i verksamheten. Boendet ligger nära till Väla köpcentrum där det bland annat finns gym, 8 min med buss och 15 minuter till Helsingborgs centralstation. Det präglas av bra skolor nära boendet.

Huvudman: Sweid SF AB

Org nr: 559031-9157

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan kontaktas föreståndare/placeringsansvarige.
Just nu har vi möjlighet för omgående placering.

Språk: arabiska,persiska,dari,somaliska,svenska,engelska

Övriga upplysningar: En rimlig dygnskostnad.
Vi har ett enormt bra samarbete med närliggande organisationer och föreningar.
Vi tar emot ungdomar med kort varsel. Hämtning av ungdomen sker inom några timmar - oberoende på geografiskt läge i Sverige.
Tillståndsbevis utfärdat av IVO
Stor del av personalen har utbildning i rePULSE.

”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.”

"1AB Sweid" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO