HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

KABIT AB

Tfn: 0415- 300110
Fax: 0415-10058

Besöksadress: Hörby
Postadress: Hörby
Placeringsansv: Mattias Johansson, 0762804058
Platsantal: 5
Lagrum: LVU


Målgrupp: Flickor och pojkar 14-19 år för HVB
Flickor och pojkar 16-20 för stödboende

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med hela familjen!

HVB TRÄNINGSBOENDE ÖPPENVÅRD UTBILDNING HANDLEDNING

HVB
KABITs ideologi kring HVB-hem är att skapa hemlika förhållanden för ungdomarna, detta genom att ha mindre enheter och hög personaltäthet. För oss är det självklart att barn/ungdomar ska ha rätt till vuxna förebilder som kan ge dom det stöd dom behöver för att lyckas i livet.
Vi tror på en hög grad av delaktighet från de barn/ungdomar som bor hos oss. Planering av allt från måltider till aktiviteter görs i samråd med barnen/ungdomarna.
Vi erbjuder ett omfattande nätverksarbete för alla barn och ungdomar som är inskrivna i vår verksamhet. Vi ser detta som en absolut nödvändighet för ett lyckat behandlingsresultat.

TRÄNINGSBOENDE
KABIT erbjuder våra uppdragsgivare möjligheten att placera ungdomar/unga vuxna i lägenheter med tillgång till insatser anpassade efter deras behov.
Placering för stödboendelägenheter är åldrarna 16- 20 år.
De boende kommer att ha tillgång till personal dygnet runt och en närhet till personalbasen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med denna boendeform och skapar tillsammans med den boende en individuell plan med mål som syftar till att öka den boendes självständighet för att på sikt klara av ett boende i egen lägenhet.

Huvudman: KABIT AB

Org nr: 559009-2911

"KABIT AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 486822802
Behandlingsmetod
ART
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO