Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

- Vivacare

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 4
Besöksadress: Komministervägen 5, Kristianstad
Kommun: Kristianstad
Org nr: 559360-5107
Webbplats: http://www.vivacare.nu

Målgrupp

VI TAR EMOT AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT AKUT TEL: 0739-081079

Pojkar i åldrarna 13 till och med 17 år som vistas i olämpliga miljöer. De har ett hotfullt beteende, agerar provocerande och hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i sin omgivning. De kan ha en bristfällig omsorg samt ofullständig eller havererad skolgång och begått enstaka brott eller provat att ta droger. Ungdomarna kan även ha en diagnos inom neuropsykiatri eller annan form av psykiatrisk diagnos.

Behandlingsinnehåll

Vårt huvudmål är att skapa en säker och stöttande miljö för barn och ungdomar med olika behov och utmaningar, såsom normbrytande och destruktivt beteende, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten genom skräddarsytt stöd och utveckling av praktiska färdigheter samt främjande av social integration.

Vår behandlingsprocess är noggrant strukturerad och bygger på en grundlig beteendeanalys som formar innehållet och åtgärderna i behandlingen. I samarbete med ungdomen identifierar vi beteenden och vanor som varit problematiska och strävar efter att förstå de underliggande orsakerna till varför dessa beteenden uppstått och använts.

Vi arbetar utifrån ett KBT-baserat arbetssätt. Behandlingen innefattar flera aspekter, såsom regelbundna utvecklingssamtal, ADL-träning i den dagliga verksamheten varvat med motiverande samtal. Vi lägger stor vikt vid att skapa stabilitet i hemmiljö, skola och fritid genom nära samarbete med skolan, socialtjänsten samt idrotts- och föreningslivet.

Vårbehandlingsinriktning fokuserar på träning och stöd för att stärka självförtroendet och sociala färdigheter. Vi främjar deltagande i olika aktiviteter såsom idrott, fritidsaktiviteter och vardagssysslor för att ge ungdomarna viktiga kunskaper och en
känsla av tillhörighet.

Geografi

Det nyrenoverade boendet är beläget i Kristianstad, lugnt och trevlig område. Boendet har stora sovrum.

Org nr

559360-5107

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Socialtjänsten ansöker om plats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll. Riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserat på inhämtad information från socialtjänsten. Planering kring inskrivning och placeringens längd görs i samråd mellan föreståndare och socialsekreterare.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

Vi har ett bra samarbete med närliggande Skolor, organisationer och föreningar. Vi har en egen träningslokal till förfogande.
Vi tar emot ungdomar med kort varsel. Hämtning av ungdomen sker inom några timmar.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

- Vivacare ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-204 00 45
E-postadress: kontakt@vivacare.nu

Föreståndare:
Susanne Wikdahl

Placeringsansvarig:
Elias Daniel, 0739-081079

Postadress:
Kristianstad 29144 Kristianstad

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
ART
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
ÅP

Inriktning
Kriminalitet

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Depression
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO