Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Tonårsboendet Lund

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Geografiskt läge

Lund

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Solisten 20
SE-224 68 LUND

Sökkategorier

Lagrum
LVU

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom, Ätstörning