HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Domesticus AB

Tfn: 040-96 40 50

Besöksadress: Jöns Risbergsgatan 2A, Malmö
Postadress: Bangatan 32, 242 31 Hörby
Föreståndare: biträdande föreståndare Ulf Nilsson, U.N 070-771 22 21
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Målgruppen är pojkar mellan 16-22 år med psykosociala problem. Kraven för placering är att pojkarna är drogfria och kan sköta en sysselsättning. Målet med placeringen är att förbereda ungdomen för ett eget boende och ett självständigt liv.

Behandlingsinnehåll: Ett HVB-hem i utslussmodell där ungdomen bor i ett rum med egen spis, kyl och frys och badrum. Boendet är uppdelat i två intilliggande hus med fyra lägenheter i det ena huset och tre i det andra. Tvättstugan är gemensam och det finns ett allmänt utrymme, ett gemensamt kök där matlagningskurs hålls individuellt. Vi arbetar KBT-inriktat med relationsskapande stöd och personal dygnet runt. Varje ungdom har egen planering som utformas efter individuella behov och förutsättningar. Personal ger stöd i ungdomens individuella veckoplanering. Vi arbetar med ungdomens motivation till förändring och utveckling för att ge så goda förutsättningar för detta som möjligt.
Personal ger även stöd gällande vardagsstruktur och utveckling mot självständighet. Personalen arbetar för att fylla en anknytningsfunktion med mål att ge mening och trygghet i syfte att uppnå normalisering och egen frigörelse. Det finns möjlighet att flytta vidare till en av våra satellitlägenheter efter avslutad placering där man tränar ytterligare på att bo i egen lägenhet.
Dagligt innehåll: Individuella aktiviteter så som skola eller praktik, ungdomarna följer egen planering och har generellt lite kontakt med varandra. Vi har inga gemensamma aktiviteter utan uppmuntrar till en aktiv individuell fritid.

Verksamhetsinnehåll: Normalisering, målformulering, aktivering, validering, positiv förstärkning, meningsskapande, att sätta ord på saker och koppla ihop ord med känslor och aktiviteter. Behandlingsarbetet byggs kring ungdomarnas matlagning och matvanor, sömn, motion och grundstruktur i tillvaron.

Geografi: Centrala Malmö.

Huvudman: Domesticus AB

Org nr: 556671-7061

Upptagningsområde: Södra Sverige

Inskrivningsförfarande: Handläggande socialsekreterare kontaktar oss för ansökan om placering.

Språk: Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Etablerat 2000. Erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser samt ensamkommande. Dokumentation enligt BBIC. Erfarenhet av missbruk finns i verksamheten och ett samarbete med FMN samt Maria Malmö upprättas vid behov. Vi har även samarbete med skolor och psykiatri.

"Domesticus AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO