Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Domesticus AB

Tfn: 040-96 40 50

Besöksadress: Jöns Risbergsgatan 2A, Malmö
Postadress: Bangatan 32, 242 31 Hörby
Föreståndare: Charlotte Carlsson, biträdande föreståndare Ulf Nilsson, C.C 070-710 97 03, U.N 070-771 22 21
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Målgruppen är pojkar mellan 17-22 år med psykosociala problem. Kraven för placering är att pojkarna är drogfria och har sysselsättning. Sysselsättning ordnas efter behov.

Behandlingsinnehåll: Boende i lägenhetsform med KBT-inriktat och relationsskapande stöd och personal dygnet runt. Varje ungdom har egen planering som utformas efter individuella behov och förutsättningar. Personal ger stöd i ungdomens individuella veckoplanering. Ungdomarna skall ha egen motivation till förändring och utveckling samt ha förutsättningar för detta.
Personal ger även stöd gällande vardagsstruktur och utveckling mot självständighet. Personalen arbetar för att fylla en anknytningsfunktion med mål att ge mening och trygghet i syfte att uppnå normalisering och egen frigörelse.
Dagligt innehåll: Individuella aktiviteter så som skola eller praktik, ungdomarna följer egen planering och har generellt lite kontakt med varandra. Vi har inga gemensamma aktiviteter.

Verksamhetsinnehåll: Normalisering, målformulering, aktivering, validering, positiv förstärkning, meningsskapande, att sätta ord på saker och koppla ihop ord med känslor och aktiviteter. Behandlingsarbetet byggs kring ungdomarnas matlagning och matvanor, sömn, motion och grundstruktur i tillvaron.

Geografi: Centrala Malmö.

Huvudman: Domesticus AB

Org nr: 556671-7061

Inskrivningsförfarande: Handläggande socialsekreterare kontaktar oss för ansökan om placering.

Språk: Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser samt ensamkommande. Dokumentation enligt BBIC. Erfarenhet av missbruk finns i verksamheten och ett samarbete med FMN samt Maria Malmö upprättas vid behov. Vi har även samarbete med skolor och psykiatri.

"Domesticus AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Missbruk
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO