HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bellium vård AB

Mobil: 072-307 10 11
Tfn: 0703163370

Besöksadress: Stadiongatan 65, Malmö
Postadress: Golfbanevägen 8, 37351 Ramdala
Föreståndare: Ramona Hallberg, 0703163370
Placeringsansv: Michael Karlsson, 0703 163370
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga upp till 18 år.

Behandlingsinnehåll: Bellium vård bedriver konsulentstödd familjehemsvård med familjehem, klienter och uppdragsgivare i södra Sverige.

De noga utvalda familjehemmen erhåller kontinuerligt professionellt inriktade stödinsatser i form av, handledning, utbildning och vid behov jourkontakt dygnet runt. Oftast är minst en av föräldrarna i hemmet heltid under den första perioden. Verksamheten har i sitt nätverk resurser för neuropsykologisk bedömning och utredning samt traumabedöming.

Medarbetarna har lång erfarenhet av familjevård och institutionell ungdomsvård.

Verksamheten har tillgång till legitimerad psykolog med utredningskompetens och stödpersoner med kultur- och språkkompetens.

Geografi: Verksamheten utgår från Malmö, men har tillgång till utredda hem i hela södra Sverige.

Huvudman: Bellium vård AB

Org nr: 559170-0256

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågningar matchas noggrant mot familjehem som uppfyller aktuell kravprofil.

Språk: Arabiska engelska tyska

"Bellium vård AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Pojkar och flickor