Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Förstärkta Familjehem i Helsingborg AB

Fax: 042- 125 305

Besöksadress: Stadiongatan 65, Malmö
Postadress: Golfbanevägen 8, 37351 Ramdal
Föreståndare: 0723735843
Placeringsansv: Elin Clarberg, 0723735843
Lagrum: SoL 6.1


Behandlingsinnehåll: Förstärkta familjehem Helsingborg bedriver konsulentstödd familjehemsvård med familjehem, klienter och uppdragsgivare i södra Sverige.

De noga utvalda familjehemmen erhåller kontinuerligt professionellt inriktade stödinsatser i form av, handledning, utbildning och vid behov jourkontakt dygnet runt. Ett av våra villkor är att minst en av föräldrarna är i hemmet heltid under den första perioden. Särskild kompetens i förstärkta familjehem är att det finns resurser för neuropsykologisk bedömning och utredning samt traumabedöming.

Medarbetarna har lång erfarenhet av familjevård och institutionell ungdomsvård.

Verksamheten har tillgång till legitimerad psykolog med utredningskompetens och stödpersoner med kultur- och språkkompetens.

Geografi: Helsingborg i Skåne län, södra Sverige Samt Vingåker i Södermanlands län

Org nr: 559046-1827

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: De noga utvalda familjehemmen erhåller kontinuerligt professionellt inriktade stödinsatser i form av, handledning, utbildning och vid behov jourkontakt dygnet runt.
Verksamheten syftar till att i familjemiljö skapa optimala förutsättningar för den unges välbefinnande och utveckling.

Medarbetarna har lång erfarenhet av familjevård och institutionell ungdomsvård

"Förstärkta Familjehem i Helsingborg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem