HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ungart AB

Tfn: 040-222302

Postadress: Ledebursgatan 5, 21157 Malmö

Målgrupp: HVB
- Pojkar i ålder 13–17 år med normbrytande beteenden så som grava relationsproblem, utåtagerande, bristande känslohantering, skolproblematik samt sekundärsymtom såsom narkotikamissbruk och kriminalitet.

Geografiskt läge: HVB Oxie ligger i ett lugnt bostadsområde i utkanten av Malmö

Övriga verksamheter är verksamma i och i anslutning till Skåne med huvudkontor i centrala Malmö.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor