Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ugglebo HVB / HVB UB i Limhamn AB

Tfn: 040-15 36 24

Besöksadress: MALMÖ
Postadress: Ugglegatan 20, SE-216 17 MALMÖ
Föreståndare: Karl-Henrik Meijer, 0703-377248
Platsantal: 5


Målgrupp: Ungdomarna som bor på Ugglebo är ungdomar som inte kan bo hemma på grund av konflikter med föräldrarna eller där föräldrarna inte kunnat ge en bra omsorg och omhändertagande av sitt barn

Behandlingsinnehåll: Ugglebos vårdideologi bygger på ungdomens grundläggande behov av att kunna bo och vistas i en trygg och stödjande miljö. Med en liten personalgrupp att kunna knyta an till i en så hemlik miljö som möjligt ger det förutsättningar att skapa en grund för förändring.

Vårt behandlingsinnehåll består i huvudsak av omsorg, trygghet, bekräftelse, gränssättning och motivationsarbete. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt där fokus ligger på ungdomens positiva resurser och egenskaper.

Personalen på Ugglebo har ett gott samarbete med skolorna i Malmöområdet och ser sammarbetet som viktigt när det gäller ungdomens skolgång.

Ugglebo har ingen familjebehandling men ser sammarbetet med föräldrar och nätverk som mycket viktigt.

Geografi: Stadsdelen Limhamn i Malmö.

Huvudman: HVB UB i Limhamn AB

Org nr: 556724-9940

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Ugglebo.

Språk: Engelska och spanska.

Övriga upplysningar: SoL och LVU. Extern personalhandledning var 14e dag. Resultautvärderingsmodell finns. Etablerade 1986.

"Ugglebo HVB / HVB UB i Limhamn AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO