HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Västerbo Social Omsorg

Tfn: 040 - 231 235

Besöksadress: MALMÖ
Postadress: Agnesgatan 7, 211 33 MALMÖ
Föreståndare: VD Annina Hohenthal, 0733-687 687
Placeringsansv: Maria Bergman E.post: maria.bergman@vaster-bo.se, 0702 067982
Platsantal: Agnes HVB 5 platser, Jöns Fils HVB 6 platser, Slottsparken HVB 6 platser , Västerbo stödboende 27 platser, MNM öppenvård 20 platser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickor/pojkar 14-21 år

Behandlingsinnehåll: Västerbo Social Omsorg är en vårdkedja som erbjuder tre olika hem för vård och boende; Agnes HVB, Jöns Fils HVB, Slottsparken HVB samt mellanboendet Skeppsbron , Västerbo stödlägenheter samt öppenvård My Next Move.

Våra HVB ligger i hjärtat av Malmö, i den kulturella och äldre stadskärnan med närhet till skolor, bibliotek, buss - och tågstationer. Jöns Fils HVB har sex platser för pojkar och flickor 15 - 19 år med psykosocial problematik. PÅ Agnes HVB är åldersgruppen 16 - 20 år för pojkar och flickor med psykosocial problematik. Vi kommer att öppna ytterligare ett HVB hösten 2020 med samma målgrupp med åldersspannet 14 - 18 år.

Västerbo stödboende består av trivsamma tvårumslägenheter i Malmö. Ålder för stödboende är 16 - 21 år. Det finns också möjlighet att bo i ett kollektivt stödboende i centrala Malmö som bemannas fem kvällar och nätter i veckan. I M N M öppenvård (ålder 13-25 år) arbetar vi i team tillsammans med psykolog, terapeut, präst samt coacher.

Vi har en bred kompetens i våra personalgrupper med psykologer, psykiater, socionomer samt behandlingspedagoger. Vi utgår från ett salutogent perspektiv och individanpassar behandlingen utifrån ungdomen specifika behov. Vi är flexibla och lösningsfokuserade, vilket innebär att vi med kort varsel kan göra ändringar i behandlingen. Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller arbete/praktik, det finns möjlighet till att ta körkort.

Våra psykologer har flera års erfarenhet i att arbeta ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, traumaproblematik, självskadebeteende samt missbruk.
All personal erbjuds löpande både interna och externa utbildningar. De har också tillgång till ärende- och processhandledning kontinuerligt.

Öppenvården erbjuder manualbaserade behandlingsprogram såsom A-CRA, KBT, DBT, RePULSE samt psykologiska utredningar.

Vi har flera års erfarenhet med goda referenser!

Geografi: Centralt i Malmö

Huvudman: Västerbo Social Omsorg AB

Org nr: 556844-8491

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, danska, norska, finländska, franska, spanska, färöiska, tyska, hebreiska, arabiska, persiska, dari, bosniska, kroatiska.

Övriga upplysningar: Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik.

Västerbo Social Omsorg har en holistisk grundsyn, där vårt behandlingsarbete fokuserar på de olika nivåerna av det biologiska, psykologiska och det sociala välbefinnandet. Vi strävar efter en ekologisk, rättvis och jämlik livshållning.

"Västerbo Social Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO