HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Västerbo Social Omsorg

Tfn: 040 - 231 235

Besöksadress: Stora Nygatan 59, MALMÖ
Postadress: Stora Nygatan 59, 211 37 MALMÖ
Föreståndare: Katja Jonsson, 073 368 62 58
Placeringsansv: Katja Jonsson Epost: katja.jonsson@vaster-bo.se, 073 368 62 58
Platsantal: Agnes HVB 6 platser, Jöns Fils HVB 7 platser, Slottsparken HVB 7 platser , Västerbo stödboende 39 platser, MNM öppenvård 20 platser.
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickor/pojkar 15-21 år

Behandlingsinnehåll: Västerbo Social Omsorg är en vårdkedja som erbjuder tre olika hem för vård och boende; Agnes HVB, Jöns Fils HVB, Slottsparken HVB samt mellanboendet Skeppsbron , Västerbo stödlägenheter samt öppenvård My Next Move.

Våra HVB ligger i hjärtat av Malmö, i den kulturella och äldre stadskärnan med närhet till skolor, bibliotek, buss - och tågstationer. Jöns Fils HVB och Slottsparken HVB har sju platser för pojkar och flickor 15 - 19 år med psykosocial problematik. PÅ Agnes HVB är åldersgruppen 16 - 20 år för pojkar och flickor med psykosocial problematik.

Västerbo stödboende består av trivsamma tvårumslägenheter i Malmö. Ålder för stödboende är 16 - 21 år. Det finns också möjlighet att bo i ett kollektivt stödboende i centrala Malmö som bemannas fem kvällar och nätter i veckan. I M N M öppenvård (ålder 13-25 år) arbetar vi i team tillsammans med psykolog, terapeut, präst samt coacher.

Vi har en bred kompetens i våra personalgrupper med psykologer, psykiater, socionomer samt behandlingspedagoger. Vi utgår från ett salutogent perspektiv och individanpassar behandlingen utifrån ungdomen specifika behov. Vi är flexibla och lösningsfokuserade, vilket innebär att vi med kort varsel kan göra ändringar i behandlingen. Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller arbete/praktik, det finns möjlighet till att ta körkort.

Våra psykologer har flera års erfarenhet i att arbeta ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, traumaproblematik, självskadebeteende samt missbruk.
All personal erbjuds löpande både interna och externa utbildningar. De har också tillgång till ärende- och processhandledning kontinuerligt.

Öppenvården erbjuder manualbaserade behandlingsprogram såsom A-CRA, KBT, DBT, RePULSE samt psykologiska utredningar.

Vi har flera års erfarenhet med goda referenser!

Geografi: Centralt i Malmö

Huvudman: Västerbo Social Omsorg AB

Org nr: 556844-8491

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, danska, norska, finländska, franska, spanska, färöiska, tyska, hebreiska, arabiska, persiska, dari, bosniska, kroatiska.

Övriga upplysningar: Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik.

Västerbo Social Omsorg har en holistisk grundsyn, där vårt behandlingsarbete fokuserar på de olika nivåerna av det biologiska, psykologiska och det sociala välbefinnandet. Vi strävar efter en ekologisk, rättvis och jämlik livshållning.

"Västerbo Social Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast kvinnor
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO