Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Västerbo Social Omsorg

Tfn: 040 - 231 235

Besöksadress: MALMÖ
Postadress: Agnesgatan 7, 211 33 MALMÖ
Föreståndare: Verksamhetschef Bo Blank tele: 073-0422099
Placeringsansv: Marie Bergman E.post: marie.bergman@vaster-bo.se, 0720- 927196
Platsantal: Agnes HVB 5 platser, Jöns Fils HVB 6 platser, Slottsparken HVB 6 platser , Västerbo stödboende 27 platser, MNM öppenvård 20 platser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickor/pojkar 14-21 år

Behandlingsinnehåll: Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, motivationssamtal samt daglig samvaro med personal. Vi har ett stort utbud av kulturella aktiviteter; idrott, bild, teater, musik och yoga.

Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller arbete/praktik, det finns möjlighet till att ta körkort.

Geografi: Centralt i Malmö

Huvudman: Västerbo Social Omsorg AB

Org nr: 556844-8491

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik.

Västerbo Social Omsorg har en holistisk grundsyn, där vårt behandlingsarbete fokuserar på de olika nivåerna av det biologiska, psykologiska och det sociala välbefinnandet. Vi strävar efter en ekologisk, rättvis och jämlik livshållning.

Vi arbetar med manualbaserade program på vår Öppenvård MNM (My Next Move) som till exempel A-CRA, r-PULSE.

"Västerbo Social Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO