HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kullabygdens DBT-hem

Tfn: 0724-022004

Postadress: La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg

Målgrupp: Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter: Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult.
Hulta gårds och Mahults DBT-hems målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

Geografiskt läge: Hulta gård: Mjöhult, Skåne
Villa Lerhamn: Nyhamnsläge, Skåne
Mahult: Simlångsdalen, Halland

Övriga upplysningar: Kullabygdens DBT-hem finns för flickor och kvinnor i ålder 14-20 år.
Vi har 25 platser inom HVB och 12 platser inom stödboende.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor