Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Kullabygdens DBT - hem

Tfn: 0724-022004

Besöksadress: Hulta Byväg 7, Mjöhult
Postadress: La Cours gata 4, 525 31 HELSINGBORG
Föreståndare: Stina Edvardsson, 0724-022004
Placeringsansv: Stina Edvardsson, 0724-022004
Platsantal: 25 platser inom HVB och 12 platser i Stödboende för flickor och kvinnor i ålder 14-20 år
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Barn och unga flickor/kvinnor mellan 14-20 år med missbruksproblem som också kan ha andra sociala problem såsom att de befinner sig i missbruksmiljöer, vagabonderar eller har relationsproblem i familjen.

Behandlingsinnehåll: Genom samtal kommer personalen att stärka barnets/den unges kunskap
och motivation för att göra en förändring av tankar och beteende.
När barnet/den unge är motiverad till en förändring vidtar arbetet med att stötta denne till att lära sig färdigheter kring hur han eller hon ska hantera sitt liv för att hålla sig drogfri. Verksamheten arbetar bland annat med MI, återfallsprevention, familjesamtal.

Huvudman: Kullabygdens DBT-hem AB

Org nr: 556919-6412

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Kullabygdens DBT-hem (HVB och Stödboende) finns för
Flickor och kvinnor i ålder 14-20 år
25 platser inom HVB
12 platser i Stödboende

"Kullabygdens DBT - hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
BBIC
DBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO