Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kullabygdens DBT-hem

Tfn: 0724-022004

Besöksadress: Hulta Byväg 7, Mjöhult
Postadress: La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg
Föreståndare: Stina Edvardsson, 0724-022004
Placeringsansv: Stina Edvardsson, 0724-022004
Platsantal: 25 platser inom HVB och 12 platser i Stödboende för flickor och kvinnor i ålder 14-20 år
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter: Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult Herrgårds DBT-hem.
Hulta gårds och Mahult Herrgårds DBT-hems målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

Gemensamt är missbruksproblematik som också kan ha andra sociala problem såsom att de befinner sig i missbruksmiljöer, vagabonderar eller har relationsproblem i familjen.

Hulta gård och Villa Lerhamn är geografiskt belägen i Höganäs kommun medan Mahult Herrgårds finns i Halmstads kommun.

Behandlingsinnehåll: Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade.
Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk.
Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter: Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult Herrgårds DBT-hem.
Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Hulta gårds och Mahult Herrgårds DBT-hems målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

Geografi: Hulta gård: Mjöhult, Skåne
Villa Lerhamn: Nyhamnsläge, Skåne
Mahults Herrgård: Simlångsdalen, Halland

Huvudman: Kullabygdens DBT-hem AB

Org nr: 556919-6412

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Kullabygdens DBT-hem finns för flickor och kvinnor i ålder 14-20 år.
Vi har 25 platser inom HVB och 12 platser inom stödboende.

"Kullabygdens DBT-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
BBIC
DBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO