Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-hemmet Corpore

Postadress: Brandmansgatan 5, SE-260 34 MÖRARP

Geografiskt läge: Ca 15 km utanför Helsingborg.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor