Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

HVB-hemmet Corpore

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Geografiskt läge

Ca 15 km utanför Helsingborg.

Övriga upplysningar

Personalhandledning finns.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Brandmansgatan 5
SE-260 34 MÖRARP

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom