HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nenya

Tfn: 070-366 01 83
Fax: 0451-69933

Föreståndare: Jocke Ekberg, 070-366 01 83
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Vi tar emot pojkar och unga män mellan 15-19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik.

Behandlingsinnehåll: Ungdomarna är placerade på Nenya för behandling mellan ca 3 – 18 månader och förutom stabilitet, struktur, och behandlingsallianser så arbetar vi med A-CRA , ACC och MI (Motiverande samtal). Ovanstående behandlingstider är generella och kan komma att förkortas eller förlängas i samverkan med socialtjänst.

De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en god genomförandeplan. I samband med denna kartläggning gör vi en ”jag-beskrivning”, nätverkskarta, livslinje och en ADL-kartläggning. I samband med kartläggningen erbjuds ungdomarna 3-5 bedömningssamtal tillsammans med vår psykolog. Nenyas behandlingsarbete bygger på att personalen har en hög symptomtolerans och kan härbärgera ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter. Med tät bemanning dygnet runt, samt vaken "nattpersonal" bidrar vi till att skapa en trygg och lugn miljö för ungdomarna samt en god relation/ behandlingsallians med trygga vuxna. Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. Vid incidenter som dessa tas individuella beslut. Dock är det viktigt att poängtera att en egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling för klienten.
Vi förespråkar en aktiv dag och därför försöker vi göra olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Exempel på aktiviteter är egen crossbana, egen paintballbana, 12m högt klättertorn, olika ziplines, RC-racing, kreativt skapande rum, bio rum, professionell musikstudio, spelrum med diverse arcadspel så som bilspel som man kan tävla mot varandra, flygplan och helikopter simulator, golfsimulator , fullt utrustat gym samt sällskapsrum. Nyheten för 2021 är att vi fått en professionellt byggd skateboardramp och har tillgång till tränare om så önskas. Dessa olika aktiviteter förändras utifrån ungdomsgruppens intresse och behov. Vidare erbjuder vi helgaktiviteter som till exempel go-cart, konserter, fotbollsmatcher , diverse kultur evenemang och annat som ungdomarna har intresse för. Vi åker även på en skidresa på vintern och en lite längre sommarresa inom Sverige på sommaren. I september 2021 besteg vi Kebnekaise. En oförglömlig upplevelse för både ungdomarna och personalen.

Vi har tillgång till KBT-terapeut och familjevårdsbehandling med terapeut om det finns behov av detta. Personalen består av socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, KBT-terapeut och leg. psykolog. Det finns även en samordnare och en behandlingsansvarig som är på plats måndag till fredag samt en föreståndare. Samtlig personal är utbildad i MI, A-CRA, ACC, ÅP, HAP och STUDIO 3. Vi har en medicinskt ansvarig sjuksköterska på plats i verksamheten.

Geografi: Nenya ligger Tjörnarp i Höörs kommun, Skåne .

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Placering Humana 0771-11 33 11.
Inskrivningsbeslut fattar föreståndare Jocke Ekberg, 070-366 01 83

"Nenya" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
CRA
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO